Перейти до контенту

Випуск №29 2019 року

ISSN: 2664-2662
Linking ISSN (ISSN-L): 2616-5317

«Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К. Д. Ушинського: Лінгвістичні науки» видається Південноукраїнським національним педагогічним університетом імені К. Д. Ушинського з 2005 року. Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації КВ 24068-13908ПР (31. 07. 2019).


Повний випуск   pdf


Статті

ГЕНДЕРНА ІНТЕРПРЕТАЦІЯ ЗАПАХІВ ПРИРОДИ У ТВОРАХ ФРАНЦУЗЬКОЇ ПРОЗИ
Надія Васильєва
DOI: https://doi.org/10.24195/2616-5317-2019-29-2
pdf
БУТТЄВІ КОНЦЕПТИ ЯК СУБ’ЄКТНИЙ ЗМІСТ БУТТЯ ОСОБИСТОСТІ
Леонід Велитченко
DOI: https://doi.org/10.24195/2616-5317-2019-29-3
pdf
КРОС-КУЛЬТУРНІ ОСОБЛИВОСТІ ВІДТВОРЕННЯ ТЕКСТІВ З ПИТАНЬ ЛІКАРСЬКОЇ ЕТИКИ У ПЕРЕКЛАДІ УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ
Олена Величенко, Олександра Попова
DOI: https://doi.org/10.24195/2616-5317-2019-29-4
pdf
КОНЦЕПТУАЛЬНІ КАТЕГОРІЇ ПОВЕДІНКИ ЛЮДИНИ В МОВОЗНАВЧИХ СТУДІЯХ: НІМЕЦЬКОМОВНИЙ І УКРАЇНОМОВНИЙ КОНТЕКСТИ
Cвітлана Грушко, Наталія Черненко
DOI: https://doi.org/10.24195/2616-5317-2019-29-5
pdf
РОЛЬ АНТРОПОНІМІВ У СЕМАНТИЧНОМУ ПОЛІ ХУДОЖНЬОГО ТВОРУ
Лідія Дербеньова
DOI: https://doi.org/10.24195/2616-5317-2019-29-6
pdf
ПРО СТРАТЕГІЇ І ТАКТИКИ ПЕРЕКЛАДУ АМАТОРСЬКОЇ ПРОЗИ
Ілона Дерік, Тетяна Дружина
DOI:
https://doi.org/10.24195/2616-5317-2019-29-7
pdf
СТИЛІСТИЧНІ ЗАСОБИ ВИРАЖЕННЯ ТРАНСГУМАНІЗМУ В ТВОРЧОСТІ РАННЬОГО ОЛЕСЯ БЕРДНИКА

Поль Донец
DOI: https://doi.org/10.24195/2616-5317-2019-29-8

pdf
ДО ПИТАННЯ ВИЗНАЧЕННЯ КРИТЕРІЇВ ОЦІНЮВАННЯ АДЕКВАТНОСТІ ПЕРЕКЛАДУ
Наталя Жмаєва, Світлана Юхимець
DOI: https://doi.org/10.24195/2616-5317-2019-29-9
pdf
ТИПОЛОГІЯ У СЕМАНТИЦІ: ІРАНО-СЛОВʼЯНСЬКІ СЕМАСІОЛОГІЧНІ ЗУСТРІЧІ
Олександр Іліаді
DOI: https://doi.org/10.24195/2616-5317-2019-29-10
pdf
ПЕРЦЕПТИВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОСОДІЇ МОДАЛЬНОСТІ ПЕРЕКОНАННЯ В СУДОВОМУ ДИСКУРСІ
Тетяна Корольова, Владислава Аккурт
DOI: https://doi.org/10.24195/2616-5317-2019-29-11
pdf
ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ СЛІВ ІЗ СЕРЕДНІМ СТУПЕНЕМ ПОЛІСЕМІЇ НА ПОЗНАЧЕННЯ КОНФЛІКТНИХ ДІЙ В УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ
Оксана Мигалець
DOI: https://doi.org/10.24195/2616-5317-2019-29-12
pdf
ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕКЛАДУ АНГЛІЙСЬКИХ РЕКЛАМНИХ СЛОГАНІВ УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ
Катерина Мулик, Микола Гуменний
DOI: https://doi.org/10.24195/2616-5317-2019-29-13
pdf
ПСИХОЛОГІЧНИЙ ВПЛИВ СЛІВ-КВАНТИФІКАТОРІВ В РЕКЛАМНИХ ТЕКСТАХ
Катерина Огієнко
DOI: https://doi.org/10.24195/2616-5317-2019-29-14
pdf
ОСОБЛИВОСТІ КОМП’ЮТЕРНОГО ПЕРЕКЛАДУ АНГЛОМОВНОЇ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ ЛІТЕРАТУРИ УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ
(на прикладі текстів з фізики та інженерної механіки)
Олександра Ордановська, Олександр Іліаді
DOI: https://doi.org/10.24195/2616-5317-2019-29-15
pdf
ПРО ПЕРЕДАЧУ СТИЛІСТИЧНОГО ЗАБАРВЛЕННЯ КОКНІ У ПЕРЕКЛАДІ
Наталія Оськіна, Раїса Мартинова
DOI: https://doi.org/10.24195/2616-5317-2019-29-16
pdf
ПОХОДЖЕННЯ ШВЕДІВ (ІСТОРИКО-ЛІНГВІСТИЧНИЙ АНАЛІЗ ЕТНОСУ)
Валентин Таранець, Наталія Шкворченко, Ігор Пересада
DOI: https://doi.org/10.24195/2616-5317-2019-29-17
pdf
КОНЦЕПТУАЛІЗАЦІЯ ЕМОЦІЙ ТА ЦІННІСНИХ КОНЦЕПТІВ У СЛОВ’ЯНСЬКИХ ПАРЕМІЯХ ТА ФРАЗЕМАХ: ВІД СОВІСТІ ДО ЗАЗДРОСТІ
Олег Тищенко
DOI: https://doi.org/10.24195/2616-5317-2019-29-18
pdf
ЗМІНИ В СЕМАНТИЦІ ПРАВОВОЇ ЛЕКСИКИ В ІНДОЄВРОПЕЙСЬКИХ МОВАХ (за матеріалами дисертації «Становлення правової термінологічної семантики в індоєвропейських мовах»)
Анастасія Федорова
DOI: https://doi.org/10.24195/2616-5317-2019-29-19
pdf
ОСОБЛИВОСТІ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЛЕКСИКОНУ ПЕРСОНАЖА ХУДОЖНЬОГО ТЕКСТУ
Анна Шаповал, Леонід Велитченко
DOI: https://doi.org/10.24195/2616-5317-2019-29-19
pdf