Перейти до контенту

Етичні зобов’язання Рецензентів

  1. Якщо Рецензент не впевнений, що його наукова кваліфікація відповідає рівню досліджень, представлених у рукописі, він має відразу повернути рукопис.
  2. Рецензент повинен об'єктивно оцінити якість рукопису, представлену експериментальну і теоретичну роботу, її інтерпретацію і виклад, а також врахувати, якою мірою робота відповідає високим науковим і літературним стандартам. Рецензент повинен поважати інтелектуальну незалежність авторів.
  3. Рецензент повинен враховувати можливість конфлікту інтересів у разі, коли розглянутий рукопис близько пов'язаний з поточною або опублікованою роботою рецензента. Якщо є сумніви, рецензент повинен відразу повернути рукопис без рецензії, вказавши на конфлікт інтересів.
  4. У разі, якщо Рецензент здогадується, хто є Автором або Співавтором рукопису, а відтак неспроможній здійснити неупереджену та об’єктивну незалежну експертизу рукопису, він має припинити рецензування й повідомити відповідального секретаря Збірника про неможливість подальшої роботи.
  5. Рецензент повинен поводитися з рукописом, надісланим на рецензію, як з конфіденційним документом. Він не повинен показувати рукопис іншим особам або обговорювати його з іншими колегами за винятком особливих випадків, коли рецензент потребує чиєїсь спеціальної консультації.
  6. Рецензенти мають аргументувати свої міркування щодо статті; будь-яке твердження про те, що певні спостереження, висновки, результати аналізу були вже раніше опубліковані, мають супроводжуватися посиланням на відповідне джерело.
  7. Рецензент має звернути увагу Редакцію на істотну схожість між аналізованим рукописом і певною опублікованою статтею або рукописом, одночасно представленим до іншого друкованого видання.
  8. Рецензент має своєчасно надати рецензію.
  9. Рецензенти не мають права використовувати чи розкривати неопубліковану інформацію, аргументи або інтерпретації, що містяться в аналізованій статті, якщо на це немає згоди Автора.