Перейти до контенту

Про журнал

Назва: «Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К. Д. Ушинського: Лінгвістичні науки», «Scientific Research Issues of South Ukrainian National Pedagogical University named after K. D. Ushynsky: Linguistic Sciences».

Періодичність: два рази на рік.

Видається з: 2005 року.

Засновник:

ДЗ «ПНПУ імені К. Д. Ушинського».

Головний редактор журналу: Іліаді Олександр Іванович, доктор філологічних наук, професор кафедри перекладу і теоретичної та прикладної лінгвістики ДЗ «ПНПУ імені К. Д. Ушинського».

Проблематика: актуальні проблеми сучасної лінгвістики теоретичного і прикладного спрямування (германські, словʼянські, балтійські, романські, східні мови), результати найважливіших напрямків теоретичних та науково-практичних досліджень у царині порівняльно-історичного, типологічного мовознавства, теорії та практики перекладу, експериментальної фонетики, машинного перекладу, інформаційних технологій у перекладі; кросдисциплінарні студії.

Мови видання: українська, англійська, німецька, польська, китайська, корейська.

Цільова аудиторія: академічна спільнота, зокрема, доктори та кандидати наук, професори, доценти, докторанти, аспіранти, наукові співробітники, магістранти та ін.

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації: КВ 24068-13908ПР (31.07.2019).

Реєстрація суб'єкта у сфері друкованих медіа: Рішення Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення № 225 від 01.02.2024 року

Фахова реєстрація (категорія «Б»): Наказ МОН України № 1188 від 24 вересня 2020 року (спеціальність 035 - філологія).

Електронна копія збірника зберігається у Національній бібліотеці України імені В. І. Вернадського.

Відкритий доступ. Журнал дотримується політики відкритого доступу (open access). Усі статті розміщуються безстроково і безкоштовно відразу після виходу номера. Повнотекстовий доступ у режимі реального часу до наукових статей періодичного видання представлений на офіційному сайті журналу в розділі Архіви.

Ліцензійні умови. Автори зберігають авторське право, а також надають право журналу публікувати оригінальні наукові статті, що містять результати експериментальних і теоретичних досліджень і не перебувають на розгляді щодо оприлюднення в інших віданнях. Всі матеріали поширюється на умовах ліцензії  Creative Commons Attribution License International CC-BY. Користувачам дозволяється читати, завантажувати, копіювати, поширювати, друкувати, шукати або робити посилання на повні тексти статей цього Збірника, попередньо не запитуючи дозволу у видавця або автора. Зазначене відповідає правилам Комітету з етики в публікаціях – Committee on Publication Ethics (COPE), Будапештської Декларації відкритого доступу до рецензованих наукових видань та наукових досліджень – Budapest Open Access Initiative (BOAI) та Берлінської Декларації про відкритий доступ до наукових і гуманітарних знань – Berlin Declaration on Open Access to Knowledge in the Sciences and Humanities.

Редакція журналу вживає заходи для дотримання високих етичних та професійних стандартів, заснованих на Принципах прозорості і кращої практики наукових публікацій. Див. розділ Редакційна етика.