Перейти до контенту

Про журнал

ISSN 2616-5317; e-ISSN 2664-2662

Назва: «Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К. Д. Ушинського: Лінгвістичні науки», «Scientific Research Issues of South Ukrainian National Pedagogical University named after K. D. Ushynsky: Linguistic Sciences».

Періодичність: два рази на рік.

Видається з:  2005 року.

Засновник та видавець: ДЗ “ПНПУ імені К. Д. Ушинського.

Головний редактор журналу: Корольова Тетяна Михайлівна, доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри перекладу і теоретичної та прикладної лінгвістики ДЗ “ПНПУ імені К. Д. Ушинського. 

Проблематика: Актуальні проблеми сучасного мовознавства теоретичного і прикладного спрямування (германські, слов'янські, романські, східні мови), результати найважливіших напрямків теоретичних та науково-практичних досліджень у сфері контрастивної лінгвістики, теорії і практики перекладу, експериментальної фонетики, машинного перекладу, інформаційних технологій у перекладі та кросдисциплінарні студіювання.

Мови видання: українська, англійська, німецька, польська, китайська, корейська.

Цільова аудиторія: провідні академіки, члени-кореспонденти, професори, доктори та кандидати наук, доценти, докторанти, аспіранти, наукові співробітники, магістранти, та ін. 

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації: КВ 24068-13908ПР (31.07.2019).

Електронна копія збірника зберігається у Національній бібліотеці України імені В. І. Вернадського.

Відкритий доступ: Журнал дотримується політики відкритого доступу (open access). Усі статті розміщуються безстроково і безкоштовно відразу після виходу номера. Повнотекстовий доступ в режимі реального часу до наукових статей журналу представлений на офіційному сайті журналу у розділі Архіви.

Ліцензійні умови: автори зберігають авторське право, а також надають право журналу публікувати оригінальні наукові статті, що містять результати експериментальних і теоретичних досліджень і не знаходяться на розгляді для опублікування в інших віданнях. Всі матеріали поширюється на умовах ліцензії  Creative Commons Attribution License International CC-BY. Користувачам дозволяється читати, завантажувати, копіювати, поширювати, друкувати, шукати або робити посилання на повні тексти статей цього Збірника, попередньо не запитуючи дозволу у видавця або автора. Зазначене відповідає правилам Комітету з етики в публікаціях – Committee on Publication Ethics (COPE), Будапештської Декларації відкритого доступу до рецензованих наукових видань та наукових досліджень – Budapest Open Access Initiative (BOAI) та Берлінської Декларації про відкритий доступ до наукових і гуманітарних знань – Berlin Declaration on Open Access to Knowledge in the Sciences and Humanities.

Редакцією журналу було вжито заходів для забезпечення високих етичних та професійних стандартів, заснованих на Принципах прозорості і кращої практики наукових публікацій. Дивись розділ Редакційна етика