Перейти до контенту

Про журнал

«Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К. Д. Ушинського: Лінгвістичні науки» видається Південноукраїнським національним педагогічним університетом імені К. Д. Ушинського з 2005 року згідно зі свідоцтвом про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації КВ №9983.  

З 2006 року збірник включено до  наукових фахових видань України (свідоцтво №1-05/17).

У 2015 року «Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К. Д. Ушинського: Лінгвістичні науки» було перереєстровано як фахове видання (протокол ВАК України від 21.12.2015 р. за № 13/28).

З 2005 року до сьогодні було видано 27 номерів, у яких надруковано статті вчених з різних країн світу, які працюють у різних галузях лінгвістичної науки.

Основна цільова аудиторія журналу – провідні академіки, члени-кореспонденти, професори, доктори та кандидати наук, доценти, докторанти, аспіранти, наукові співробітники, магістранти, та ін. 

Журнал має загальнодержавну та зарубіжну сферу розповсюдження.

Мови видання: українська, російська, англійська, німецька та китайська.

Програмні цілі та тематична спрямованість: публікація матеріалів наукових досліджень з актуальних проблем теоретичного і прикладного спрямування сучасного мовознавства: контрастивна лінгвістика, психолінгвістика, теорія і практика перекладу, експериментальна та теоретична фонетика, машинний переклад, інформаційні технології у лінгвістиці та крос-дисциплінарні розвідки (германські, слов'янські, романські, східні мови).

Періодичність видання: 2 рази на рік.

«Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К. Д. Ушинського: Лінгвістичні науки» індексується у таких базах даних:

    • Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського;
    • Google  Scholar;