Перейти до контенту

Ред. етика журналу

Політика відкритого доступу

«Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К. Д. Ушинського: Лінгвістичні науки» надає безпосередній відкритий доступ до свого контенту, виходячи з наступного принципу: вільний відкритий доступ до результатів досліджень сприяє збільшенню глобального обміну знаннями.

Вміст журналу безкоштовно для всіх користувачів і / або їх установ. Користувачам дозволено читати, завантажувати, копіювати, поширювати, друкувати, посилатися на повні тексти статей або використовувати їх для будь-яких інших законних цілей без попереднього дозволу видавця або автора що відповідає визначенню відкритого доступу.

Ліцензія журналу: дозволено відтворення, але заборонено комерційне використання статті / ей.

Всі сторони, які беруть участь в процесі підготовки матеріалів до публікації в журналі, а саме: автори, рецензенти, члени редколегії, повинні слідувати описаним нижче стандартам публікаційній етики.

Ці положення відповідають етичним принципам, прийнятим Комітетом за активністю публікацій етики (COPE). У разі якщо виникне підозра, що будь - які з описаних нижче принципів порушені, редколегія журналу буде слідувати інструкціям COPE (http://publicationethics.org).

Рішення про публікацію

Головний редактор приймає рішення про те, які зі статей, надіслані до редакції, повинні бути опубліковані. Головний редактор керується політикою редакційної колегії і консультується з членами редколегії і рецензентами при прийнятті рішення.

Правила чесної гри

Головний редактор оцінює інтелектуальний зміст рукописів незалежно від раси, статі, сексуальної орієнтації, релігійних переконань, етнічного походження, громадянства або політичних поглядів автора.

Конфіденційність

Головний редактор і співробітники редакції не мають права поширювати інформацію щодо представлених рукописів нікому, крім автора, рецензентів, потенційних рецензентів, інших редакційних консультантів і, при необхідності, видавця.

Розкриття інформації та конфлікт інтересів

Неопубліковані матеріали, використані в даній рукописи, не можуть використовуватися в індивідуальному дослідженні редактора, членів редакційної колегії, рецензентів без письмової згоди автора.