Перейти до контенту

ПРО ПЕРЕДАЧУ СТИЛІСТИЧНОГО ЗАБАРВЛЕННЯ КОКНІ У ПЕРЕКЛАДІ

Наталія Оськіна pdf

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри західних і східних мов та методики їх навчання Державного закладу «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені 

К. Д. Ушинського», Одеса, Україна

E-mail: natalyaoskina1980@gmail.com

ORCID ID https://orcid.org/0000-0001-5764-2600

DOI: https://doi.org/10.24195/2616-5317-2019-29-16


Ключові слова: стилістична цінність, діалект кокні, стратегії і тактики, літературні інтерпретації. 


Представлену статтю присвячено проблемі специфічного забарвлення, що досягається за рахунок застосування діалекту кокні в англійській літературі XIX сторіччя. Мета розвідки у дослідженні стилістичної цінності римованого діалекту кокні як потужного виражального засобу у англійській літературі реалізму, а також у визначенні можливих способів його відтворення у художньому перекладі. У результаті здійсненого дослідження виявлено спільні стратегії та тактики  як застосування кокні в англійській літературі визначеного періоду, так і його відображення у літературних інтерпретаціях. Практична цінність одержаних результатів у тому, що висновки може бути використано в практичній освітній діяльності, а саме у викладанні курсу англійської стилістики.

Актуальність статті підтверджується необхідністю у  всебічному огляді труднощів перекладу художніх творів у сучасному перекладознавстві. Об'єктом дослідження є діалект кокні в аспекті перекладності. Предметом дослідження є специфічна стилістична функція діалекту кокні в п'єсі Б. Шоу. Безпосередні завдання цієї статті, обумовлені вищезазначеною метою, є такими: розкриття особливостей діалекту кокні; огляд стратегій і тактик перекладу кокні у художніх творах.      

Методологія цього дослідження включала індуктивний та дедуктивний методи, а також метод контрастивного аналізу. У процесі дослідження було одержано і експериментально й статистично підтверджено висновки про наявність спільних  стратегій і тактик відтворення діалекту кокні у різних мовах. Також було констатовано, що прагматичний і експресивний потенціал діалекту кокні відтворюється у перекладі. 

Перспектива у дослідженні особливостей відтворення кокні у літературних інтерпретаціях різними західними та східними мовами.


Literature

Мюллер, В. Большой англо-русский словарь. «Рипол Классик, Цитадель-трейд», 2006. 2016 с.

Шоу Б. Пигмалион. Пьесы / Пер. Е. Калашниковой.  Москва : АСТ : Астрель; Владимир : ВКТ. 2011. 284 с. 

Шоу Б. Пігмаліон: П’єси / Пер. М. Павлов. Київ : Країна Мрій, 2012. 260 c. 

Matthews W. Cockney past and present: A Short History of the Dialect of London. London : Routledge & Kegan Paul Books. 1972. 245 p.

Shaw, B. Pygmalion. Dover thrift Editions.1994. 250 p.

Vettore G. Cockney: An Overview of the London dialect and its representation in fictional works. – URL: https://www.academia.edu/21557287 2019.

Wright P. Cockney Dialect and Slang. London : R.T. Bratsford Ltd. 1981. 28 p.