Перейти до контенту

Випуск №34 2022 року

ISSN: 2664-2662
Linking ISSN (ISSN-L): 2616-5317

«Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К. Д. Ушинського: Лінгвістичні науки» видається Південноукраїнським національним педагогічним університетом імені К. Д. Ушинського з 2005 року. Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації КВ 24068-13908ПР (31. 07. 2019).

 


Повний випуск  pdf


Зміст


pdfДАВНІ ЛІТОПИСИ ЯК ДЖЕРЕЛО ВИВЧЕННЯ ІСТОРІЇ РЕДУКОВАНИХ ГОЛОСНИХ У ПРАЦІ П. ЛАВРОВСЬКОГО «ПРО МОВУ ПІВНІЧНИХ РУСЬКИХ ЛІТОПИСІВ» 

Володимир Глущенко

DOI:https://doi.org/10.24195/2616-5317-2022-34-1


pdfДО ПИТАННЯ ПРО ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕКЛАДУ АНГЛОМОВНОГО ПЕНІТЕНЦІАРНОГО ДИСКУРСУ УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ 

Ілона Дерік

DOI:https://doi.org/10.24195/2616-5317-2022-34-2


pdfДО ПИТАННЯ СТРАТЕГІЙ ПЕРЕКЛАДУ ПОЛІТИЧНИХ ПРОМОВ

Наталя Жмаєва

DOI:https://doi.org/10.24195/2616-5317-2022-34-3


pdfЛЕКСИЧНА ЕКСПЛІКАЦІЯ ПОНЯТТЯ «ВЛАДА» В ДАВНЬОАНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ (ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНІ ЕТЮДИ)

Олександр І. Іліаді, Анастасія О. Федорова

DOI:https://doi.org/10.24195/2616-5317-2022-34-4


pdfОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ СОЦІОЛІНГВІСТИЧНОЇ СИСТЕМИ КОМУНІКАТИВНОЇ ПОВЕДІНКИ МОЛОДІ

Тетяна Корольова, Ольга Александрова

DOI:https://doi.org/10.24195/2616-5317-2022-34-5


pdfЕКОНОМІКО-ПРАВОВИЙ ДИСКУРС: ПАРАДИГМА ЗМІН У ХХІ СТОЛІТТІ
(НА МАТЕРІАЛІ КИТАЙСЬКОЇ, АНГЛІЙСЬКОЇ ТА УКРАЇНСЬКОЇ МОВ) 

Олександра Попова

DOI:https://doi.org/10.24195/2616-5317-2022-34-6


pdfПІЗНАВАЛЬНІ АСПЕКТИ КОНФУЦІАНСЬКОГО СВІТОГЛЯДУ (НА МАТЕРІАЛІ «ЛУНЬ ЮЙ»)

Юлія Стоянова

DOI:https://doi.org/10.24195/2616-5317-2022-34-7


pdfОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕКЛАДУ КУЛІНАРНОГО ДИСКУРСУ

Тетяна Стоянова, Вікторія Шутяк

DOI:https://doi.org/10.24195/2616-5317-2022-34-8


pdfХАРАКТЕРНІ ОСОБЛИВОСТІ ДИСКУРСУ МУЛЬТИМЕДІА ЯК ТИПУ МЕДІАДИСКУРСУ

Інна Ступак, Анастасія Шаламай

DOI:https://doi.org/10.24195/2616-5317-2022-34-9


pdfСУЧАСНИЙ АНГЛОМОВНИЙ ІНТЕРНЕТ-ДИСКУРС 

Оксана Черниш

DOI:https://doi.org/10.24195/2616-5317-2022-34-10


 

pdfВІДТВОРЕННЯ ЛІНГВОКУЛЬТУРНИХ РЕАЛІЙ В УКРАЇНСЬКИХ ПЕРЕКЛАДАХ АНГЛОМОВНИХ АЛЮЗІЙ 

Анастасія Юмрукуз, Юліана Ірхіна

DOI:https://doi.org/10.24195/2616-5317-2022-34-11


pdfСПЕЦИФІКА ВИКОРИСТАННЯ ФРАЗОВИХ ДІЄСЛІВ НА ЗАНЯТТЯХ З ЛЕКСИКОЛОГІЇ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ

Тетяна Яблонська

DOI:https://doi.org/10.24195/2616-5317-2022-34-12


pdfАЛГОРИТМ УТВОРЕННЯ ПРОСТИХ ІНТЕРОГАТИВІВ У ПРОЦЕСІ ДІАЛОГІЧНОГО МОВЛЕННЯ В АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ

Людмила Яворська

DOI:https://doi.org/10.24195/2616-5317-2022-34-13