Перейти до контенту

Випуск №27 2018 року

ISSN: 2664-2662
Linking ISSN (ISSN-L): 2616-5317

«Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К. Д. Ушинського: Лінгвістичні науки» видається Південноукраїнським національним педагогічним університетом імені К. Д. Ушинського з 2005 року. Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації КВ 24068-13908ПР (31. 07. 2019).


Повний випуск  pdf 


Статті

ІНТОНАЦІЙНЕ ОФОРМЛЕННЯ РІЗНИХ ТИПІВ ВИСЛОВЛЮВАНЬ У КИТАЙСЬКІЙ ТА АНГЛІЙСЬКІЙ МОВАХ
Авраменко Б. В. ,
Оськіна Н. О.
DOI: https://doi.org/10.24195/2616-5317-2018-27-1
pdf
ПЕРЦЕПТИВНІ ОСОБЛИВОСТІ МОДАЛЬНОСТІ ПЕРЕКОНАННЯ В МОВІ ОБВИНУВАЧА (УКРАЇНСЬКА ТА АНГЛІЙСЬКА МОВИ)
Аккурт В. Є.
DOI: https://doi.org/10.24195/2616-5317-2018-27-2
pdf

ПЕРЕКЛАД КИТАЙСЬКОМОВНИХ КАЗОК АНГЛІЙСЬКОЮ ТА УКРАЇНСЬКОЮ МОВАМИ
Базік І. І., Корольова Т. М.
DOI: https://doi.org/10.24195/2616-5317-2018-27-3

pdf

ЗАСОБИ ВІДТВОРЕННЯ КОМУНІКАТИВНОЇ СЕМАНТИКИ ПРИ СИНХРОННОМУ ПЕРЕКЛАДІ АНГЛОМОВНИХ ТА КИТАЙСЬКОМОВНИХ ЕКОНОМІКО-ПОЛІТИЧНИХ ТЕКСТІВ УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ
Бакланова М. С., Попова О. В.
DOI: https://doi.org/10.24195/2616-5317-2018-27-4

pdf

ВІДТВОРЕННЯ ЛЕКСИКО-ГРАМАТИЧНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ КИТАЙСЬКОМОВНОЇ НАУКОВОЇ ЛІТЕРАТУРИ АНГЛІЙСЬКОЮ ТА УКРАЇНСЬКОЮ МОВАМИ
Бундукі В. С., Богуш А. М.
DOI: https://doi.org/10.24195/2616-5317-2018-27-5

pdf

ОСОБЛИВОСТІ ІНТЕРПРЕТАЦІЇ ДЕМОНОЛЕКСИКИ В ПОВІСТІ ЮРІЯ АНДРУХОВИЧА “РЕКРЕАЦІЇ”
Босак Н. Ф.
DOI: https://doi.org/10.24195/2616-5317-2018-27-6

pdf

ИСТОРИЯ РУССКИХ ГЛАГОЛЬНЫХ ФОРМ НА -СЯ В ТРАКТОВКЕ Е. Ф. ШИРОКОРАД
Глущенко В. А.
DOI: https://doi.org/10.24195/2616-5317-2018-27-7

pdf

THE ROLE OF COMMUNICATIVE AND FUNCTIONAL APPROACH IN THE TRANSLATION OF SCIENTIFIC AND TECHNICAL LITERATURE (Ukrainian — German discourse)
Gruschko S. P.
DOI: https://doi.org/10.24195/2616-5317-2018-27-8

pdf

ÜBERSETZUNGSHERMENEUTIK ALS METHODOLOGISCHE GRUNDLAGE DER ADÄQUATEN ÜBERSETZUNG WISSENSCHAFTLICHER UND TECHNISCHER TEXTE
Gruschko S. P., Korolowa Т. M., Popowa О. V.
DOI: https://doi.org/10.24195/2616-5317-2018-27-9

pdf

DISCOURSE TRANSLATION IN CONTEMPORARY LINGUISTIC PARADIGM
Derik I. M.
DOI: https://doi.org/10.24195/2616-5317-2018-27-10

pdf

ЗАГАЛЬНИЙ ОГЛЯД ФОЛЬКЛОРНОГО ДИСКУРСУ
Дружина T. A.
DOI: https://doi.org/10.24195/2616-5317-2018-27-11

pdf

ПЕРЕКЛАД ПОЛІТИЧНОГО ДИСКУРСУ: КОМУНІКАТИВНО-ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ ТА ЛІНГВІСТИЧНИЙ АСПЕКТИ (на матеріалі перекладів з англійської мови німецькою)
Жмаєва Н. С.,
Корольова Т. М.,
Попова О. В.
DOI: https://doi.org/10.24195/2616-5317-2018-27-12

pdf

ТИПОЛОГІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЕРЕКЛАДУ КИТАЙСЬКОМОВНОЇ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ ЛІТЕРАТУРИ АНГЛІЙСЬКОЮ ТА УКРАЇНСЬКОЮ МОВАМИ
Зосімова О. Ю., Александрова О. В.
DOI: https://doi.org/10.24195/2616-5317-2018-27-13

pdf

ТИПОЛОГІЯ ПЕРЕКЛАДОЗНАВЧИХ ОПЕРАЦІЙ ПРИ РОБОТІ З ДІЛОВИМ ДИСКУРСОМ (АНГЛІЙСЬКА, УКРАЇНСЬКА, КИТАЙСЬКА МОВИ)
Кисіль В. І., Юхимець С. Ю.
DOI: https://doi.org/10.24195/2616-5317-2018-27-14

pdf

ВІДТВОРЕННЯ ЖАНРОВИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ КИТАЙСЬКОМОВНИХ ХУДОЖНІХ ТВОРІВ АНГЛІЙСЬКОЮ ТА УКРАЇНСЬКОЮ МОВАМИ
Коваленко А. А., Юхимець С. Ю.
DOI: https://doi.org/10.24195/2616-5317-2018-27-15

pdf

ГРАМАТИЧНІ ТРУДНОЩІ АВТОМАТИЗОВАНОГО ПЕРЕКЛАДУ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
Колесніченко А. В. , Жмаєва Н. С.
DOI: https://doi.org/10.24195/2616-5317-2018-27-16

pdf

Модальна семантика в дитячій літературі
Корольова Т. М., Сивокінь Г. В.
DOI: https://doi.org/10.24195/2616-5317-2018-27-17

pdf

ЛІНГВІСТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕКЛАДУ КИТАЙСЬКОМОВНОГО ЮРИДИЧНОГО ДИСКУРСУ АНГЛІЙСЬКОЮ ТА УКРАЇНСЬКОЮ МОВАМИ
Куцак В. С., Велитченко Л. К.
DOI: https://doi.org/10.24195/2616-5317-2018-27-18

pdf

ФОНОЛОГІЧНА АДАПТАЦІЯ АНГЛОМОВНИХ ЗАПОЗИЧЕНЬ У СИСТЕМАХ УКРАЇНСЬКОГО ТА ТУРЕЦЬКОГО КОНСОНАНТИЗМУ
Оськіна Н. О., Авраменко Б. В.
DOI: https://doi.org/10.24195/2616-5317-2018-27-19

pdf
INTERROGATIVE COMMUNICATIVE SEMANTICS OF NON-INTERROGATIVE SENTENCES: THE TRANSLATION-RELATED ASPECT (ON THE MATERIAL OF UKRAINIAN, ENGLISH AND CHINESE)
Popova O. V.
DOI: https://doi.org/10.24195/2616-5317-2018-27-20
pdf

FOCALIZATION AS LINGUISTIC PHENOMENON
Savchenko Ye. Yu.
DOI: https://doi.org/10.24195/2616-5317-2018-27-21

pdf

ПРОБЛЕМИ КЛАСИФІКАЦІЇ ЮРИДИЧНОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ ТА ЇЇ ПЕРЕКЛАД
Стоянова Т. В.
DOI: https://doi.org/10.24195/2616-5317-2018-27-22

pdf

МОДЕЛЮВАННЯ СЕМАНТИЧНИХ ПРОЦЕСІВ ТА ЕВОЛЮЦІЙНА МОДЕЛЬ СЕМАНТИКИ
Федорова А. О.
DOI: https://doi.org/10.24195/2616-5317-2018-27-23

pdf

ОСОБЛИВОСТІ МАШИННОГО ПЕРЕКЛАДУ ПОЛІТИЧНОГО ДИСКУРСУ
Чевдар Д. М.
DOI: https://doi.org/10.24195/2616-5317-2018-27-24

pdf

ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕКЛАДУ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОГО ДИСКУРСУ (на матеріалі перекладів  з англійської мови українською)
Юхимець С. Ю.
DOI: https://doi.org/10.24195/2616-5317-2018-27-25

pdf

ВАРІАТИВНІСТЬ ВІДОБРАЖЕННЯ АНГЛОМОВНИХ ЕМОЦІЙНИХ ОДИНИЦЬ У ПЕРЕКЛАДІ ХУДОЖНЬОГО ТВОРУ (УКРАЇНСЬКОЮ, РОСІЙСЬКОЮ, КИТАЙСЬКОЮ МОВАМИ)
Федорко Я. А., Яблонська Т. М.
DOI: https://doi.org/10.24195/2616-5317-2018-27-26

pdf

Відомості про авторів