Перейти до контенту

Випуск №35 2022 року

DOI:https://doi.org/10.24195/2616-5317-2022-35
ISSN: 2664-2662
Linking ISSN (ISSN-L): 2616-5317

«Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К. Д. Ушинського: Лінгвістичні науки» видається Південноукраїнським національним педагогічним університетом імені К. Д. Ушинського з 2005 року. Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації КВ 24068-13908ПР (31. 07. 2019).

 


Повний випуск  pdf


Зміст


pdfЗНАЧЕННЯ ‘ЧАША’ ТА ‘ЧЕРЕП’ У ДЗЕРКАЛІ ПОРІВНЯЛЬНОЇ СЕМАНТИКИ: ПРОБЛЕМА ІСТОРИЧНОЇ ПРАГМАТИКИ Й АРХАЇЗАЦІЙНОГО ПЕРЕКЛАДУ

Олександр І. Іліаді

DOI:


pdfПРОБЛЕМА НЕПЕРЕКЛАДНОСТІ, ШЛЯХИ ЇЇ ПОДОЛАННЯ У ПЕРЕКЛАДІ

Анастасія Бучумаш, Ілона Дерік

DOI:


pdfОСОБЛИВОСТІ ВІДТВОРЕННЯ КАТЕГОРІЇ ОЦІНКИ ПРИ ПЕРЕКЛАДІ ПОЛІТИЧНИХ ПРОМОВ

Іванна Гелета, Наталя Жмаєва

DOI:


pdfПРОБЛЕМА ВІДТВОРЕННЯ ДЕМІНУТИВНОСТІ ПРИ ПЕРЕКЛАДІ ХУДОЖНІХ ТВОРІВ (НА МАТЕРІАЛІ ПОЕЗІЇ Т. Г. ШЕВЧЕНКА)

Христина Кім, Наталя Жмаєва

DOI:


pdfТИПОЛОГІЧНО СПІЛЬНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ МОДАЛЬНОСТІ В ДОКУМЕНТАЦІЇ МОРСЬКОЇ ТЕМАТИКИ

Тетяна Корольова, Ольга Александрова, Світлана Юхимець

DOI:


pdfМОДАЛЬНО-ЕМОЦІЙНА СЕМАНТИКА ЯК ПРОБЛЕМА ХУДОЖНЬОГО ПЕРЕКЛАДУ

Тетяна Корольова, Юлія Яворська

DOI:


pdfЛІНГВІСТИЧНА ТЕРМІНОЛОГІЯ ЯК ОСОБЛИВА ТЕРМІНОСИСТЕМА

Юлія Мазуріна, Наталія Павленко, Юлія Степова

DOI:


pdfЗАСОБИ ПЕРЕКЛАДУ АНТРОПОНІМІВ У МЕДІАДИСКУРСІ

Даніїл Пельтек, Вероніка Брудзь, Ганна Виборнова

DOI:


pdfГЛОБАЛІЗАЦІЯ КУЛЬТУРИ В СУЧАСНОМУ СВІТІ ТА ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕКЛАДУ НАЦІОНАЛЬНО- КУЛЬТУРНИХ КОМПОНЕНТІВ МОВИ

Анастасія Полиннікова, Дарина Люта

DOI:


pdfЮРИДИЧНА ТЕРМІНОЛОГІЯ В ПАРАДИГМІ СУЧАСНИХ ПЕРЕКЛАДОЗНАВЧИХ АСПЕКТІВ

Олександра Попова, Валерія Краснюк

DOI:


pdfЕКСПРЕСИВНІ ЗАСОБИ В АНГЛОМОВНІЙ ХУДОЖНІЙ ЛІТЕРАТУРІ ТА ОСОБЛИВОСТІ ЇХ ПЕРЕКЛАДУ (НА МАТЕРІАЛІ ПЕРЕКЛАДУ ОПОВІДАННЯ Е. А. ПО «ЗОЛОТИЙ ЖУК» УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ)

Ольга Туріца, Єгор Марус, Віра Дорофєєва-Кузьміна

DOI:


pdfДО ПИТАННЯ ПОЕТИЧНОГО ПЕРЕКЛАДУ

Даниїл Шпилевий, Ольга Вілкова, Олександра Салаухіна

DOI:


pdfСВІТОГЛЯДНІ УНІВЕРСАЛІЇ В ХУДОЖНЬОМУ ПЕРЕКЛАДІ

Олена Шустер, Олег Гапченко, Агата Рожкова

DOI: