Перейти до контенту

Випуск №22 2016 року

ISSN: 2664-2662
Linking ISSN (ISSN-L): 2616-5317

«Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К. Д. Ушинського: Лінгвістичні науки» видається Південноукраїнським національним педагогічним університетом імені К. Д. Ушинського з 2005 року. Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації КВ 24068-13908ПР (31. 07. 2019).


Повний випуск  pdf 


Статті

Мовознавець з широким поглядом на світ. Слово про Тетяну Корольову
Зимомря М. I.
pdf
Історія розвитку лабораторій експериментальної фонетики
Бровченко Т. О., Корольова Т. М
pdf
Структура лінгвістичного методу в українському мовознавстві кінця XX — початку ХХІ ст.
Глущенко В. А.
pdf
On the Analysis of the Business Internet-Discourse
Derik I. M.
pdf
Вимір множинних зв'язків у творчій взаємодії особистостей
Зимомря М. І.
pdf
Семіотика архітектурних понять
Іграк К. І.
pdf
К истории формирования научных представлений об энергетическом феномене речи
Калита А. А.
pdf
Категорії семантики в дискурсополі
Кияк Т. Р.
pdf
Стилізація соціолекту молоді в кінодіалозі
Корольова Т. М., Александрова О. В.
pdf
Категорія переконання в юридичному дискурсі
Корольова Т. М., 0вецова В. Є.
pdf
Фрейми комунікативних ситуацій та особливості функціонування іншомовних включень у них
Ладиненко А. Ї.
pdf
Англійські комунікативні дієслова: проблема класифікації
Лукащук М. В.
pdf
Природні стихії як компонент лінгвосеміотичного простору французських фольклорних текстів для дітей
Мараб’ян К. А.
pdf
Лингвистические “загадки” Шекспира и их перевод
Мизецкая В. Я
pdf
Мова і діалог культур
Науменко А. М.
pdf
Вигукові висловлення: проблематика перекладу
Образцова О. М., Образцова О. В.
pdf
Усний текст, його різновиди та комунікативно-прагматичні категорії
Стеріополо О. І.
pdf
Діахронічна мовна константа як домінанта міграцій індоєвропейських племен
Таранець В. Г, Ступак І. В.
pdf
Просодичне оформлення мовленнєвого акту згоди в англомовному діалогічному бізнес-дискурсі
Юмрукуз А. А.
pdf
Характеристика лінгвістичних особливостей публіцистичних текстів у процесі навчання читання магістрів-філологів
Яблонська Т. М.
pdf