Перейти до контенту

Випуск №25 2017 року

ISSN: 2664-2662
Linking ISSN (ISSN-L): 2616-5317

«Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К. Д. Ушинського: Лінгвістичні науки» видається Південноукраїнським національним педагогічним університетом імені К. Д. Ушинського з 2005 року. Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації КВ 24068-13908ПР (31. 07. 2019).


Повний випуск  pdf


Зміст

Модальність думки як іллокутивна модальність
Аккурт В. Є.
pdf
До питання кореляції термінів “текст” і “дискурс”
Гохман К. Є.
pdf
Konzeptueller Inhalt des wissenschaftlich technischen Wortschatzes im wissenschaftlichen Diskurs und in der Fachkommunikation
Gruschko S. P.
pdf
Übersetzung als eine Vermittlungsart in der interkulturellen Kommunikation
Gruschko S. P., Yurchenko K. V.
pdf
The Problem of Rendering Anthroponyms ’Speaking Names’  in Literary Translation
Derik I. M.
pdf
Communicative and Linguistic Features of Educating Radio  Discourse
Zhmayeva N. S.
pdf
Емоційно забарвлені елементи військової лексики
Іграк К. Ю.
pdf
Специфіка перекладу українських топонімів германськими  мовами
Ірхіна Ю. В.
pdf
Основные проблемы машинного перевода
Королева Т. М.
pdf
Философский, психологический, лингвистический и литературоведческий аспекты перевода и его практические  типы
Науменко А. М.
pdf
Особливості відтворення англомовних юридичних документів китайською мовою
Стоянова Т. В.
pdf
Роль лінгвокраїнознавчого аспекту у процесі роботи магістрів філологів з публіцистичними текстами
Яблонська Т. М.
pdf