Перейти до контенту

Communicative and Linguistic Features of Educating Radio  Discourse

Zhmayeva N. S.pdf


Ключові слова: освітній радіодискурс, комунікативні стратегії, тактики, дискурсотворчі характеристики, лінгвістична репрезентація.


Дослідження присвячено вивченню кореляції дискурсотворчих характеристик освітнього радіодискурсу та його мовної репрезентації, яка має універсальний характер в досліджуваних мовах (німецькій та українській). Конкретна мовна специфіка виявляється в окремих аспектах зазначених мов у межах аналізованого типу інституційного дискурсу.