Перейти до контенту

Konzeptueller Inhalt des wissenschaftlich technischen Wortschatzes im wissenschaftlichen Diskurs und in der Fachkommunikation

Gruschko S. P.pdf


Ключові слова: науково-технічна лексика, дискурс, професійне мово­знавство, когнітивні практики, професійна комунікація.


Стаття присвячена деяким аспектам концептуального змісту науково-технічної лексики у професійному дискурсі. Цей факт призводить до інтенсифікації процесів обміну науково-технічної інформації, що актуалізує розвиток лінгвістичних особливостей науково-технічної галузі в процесі обміну інформацією, професійну комунікацію. У цьому контексті сучасні когнітивно-дискурсивні та комунікативні практики стали основою для вивчення своєрідності фахової комунікації, її специфіки, особливостей відносин з іншими сферами людської діяльності. Це актуалізувало дослідження як науково-технічного тексту, так і науково-технічного дискурсу.

Базовим концептом в інформаційно-документаційному дискурсі є концепти “Інформація”, “Таємниця”, “Безпека”, “Технології”, які знаходять відображення у більшості термінологічних одиниць. Вони формують корпус лексичних одиниць, номінуючих поняття певної галузі. Дослідження когнітивно-дискурсійного аспекту термінологічної лексики в інформаційно-документаційній сфері дозволяє виявити механізм трансформації “глибинних” смислів понять у конкретну номінативну одиницю і відкриває широкі можливості для дослідження сукупності мовленнєвих одиниць, що об’єднані спільним змістом і відображають семантичну подібність позначених явищ.