Перейти до контенту

Übersetzung als eine Vermittlungsart in der interkulturellen Kommunikation

Gruschko S. P., Yurchenko K. V.pdf


Ключові слова: перекладацька діяльність, міжкультурна комунікація, вихідний текст, етнічне середовище.


Стаття присвячена проблемам перекладу, що розглядається як вид посередництва у міжкультурній комунікації, яка залежить від загального фонду знань комунікантів. Основою цього фонду є національна мова — соціокультурне утворення, що презентує особливості етносу як носія певної культури. Актуальність запропонованого дослідження полягає у необхідності вивчення феномену перекладу у виявленні культурологічних факторів, впливаючих на процес перекладу як ментальної інтерпретаційної діяльності. Це своєрідна мовленнєва діяльність, що направлена на найбільш повну передачу іномовного тексту. Передача національної своєрідності вихідного тексту, створеного певним етнічним середовищем, належить до найскладніших завдань перекладацької діяльності, яка вимагає крім використання перекладацьких прийомів (асоціації, транслітерації, уподобання тощо) створення і нового слова/поняття для більш точної передачі культурного коду вихідного тексту.