Skip to content

Editorial Team

Founder: State Institution: “South Ukrainian National Pedagogical University named after K. D. Ushynsky”

Головний редактор збірника – Іліаді О. І. – д.філол.н. (Університет Ушинського).

Відповідальний редактор: Жмаєва Н. С. – к.філол.н. (Університет Ушинського).

Члени редколегії:

Арефʼєва Н. Г. – д.філол.н. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова).

Блаженє Грасильда – д.філол.н. (Інститут литовської мови, Вільнюс).

Вереш Марія – к.філол.н. (Ужгородський національний університет).

Демчук А.І. – к.філол.н. (Університет Ушинського).

Єременко Т. Є. – к.філол.н. (Університет Ушинського).

Корольова Т. М. – д.філол.н. (Одеський морський національний університет).

Мітіна О. М. – к.філол.н. (Національний університет «Одеська політехніка»).

Михида С. П. – д.філол.н. (ЦДУ імені В. Винниченка).

Попова О.В. – д.пед.н. (Університет Ушинського).

Ступак І. В. – д.філол.н. (Університет Ушинського)

Юмрукуз А.А. – к.філол.н. (Університет Ушинського)