Przeskocz do treści

Ред. колегія

Засновник: Державний заклад: «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського».

Головний редактор збірника – Тетяна Корольова, доктор філологічних наук, професор, завідувачка кафедри перекладу і теоретичної та прикладної лінгвістики, Державний заклад «ПНПУ імені К. Д. Ушинського» (м. Одеса, Україна).

Редакційна колегія:

Наталя Бігунова, д-р філол. наук, проф., завідувачка кафедри іноземних мов гуманітарних факультетів ОНУ імені І. І. Мечникова (м. Одеса, Україна);

Віктор Бріцин, д-р філол. наук, проф. Інституту мовознавства імені О. О. Потебні НАН України (м. Київ, Україна);

Ольга Валігура, д-р філол. наук, проф., завідувачка кафедри східної філології, Київський національний лінгвістичний університет (м. Київ, Україна);

Марія Вереш, канд. філол. наук, доцент кафедри теорії та практики перекладу, Ужгородський національний університет (м. Ужгород, Україна);

Володимир Глущенко, д-р філол. наук, проф., завідувач кафедри загального, германського та слов’янського мовознавства, Слов’янський державний педагогічний університет (м. Слов’янськ, Україна);

Андреа Громінова, д-р філософії, проф., зав. кафедри русистики факультету філософії і гуманітарних наук, Університет Святих Кирила і Методія (м. Трнава, Словаччина);

Микола Гуменний, д-р філол. наук, проф., академік АН ВШ України, зав. кафедри української та зарубіжної літератури, Державний заклад «ПНПУ імені К. Д. Ушинського» (м. Одеса, Україна);

Ян Ґжесяк, д-р гуманістичних наук, проф., Познанський університет ім. Адама Міцкевича (м. Познань, Польща);

Тетяна Єременко, канд. філол. наук, професор, завідувачка кафедри германської філології та методики викладання іноземних мов, Державний заклад «ПНПУ імені К. Д. Ушинського» (м. Одеса, Україна);

Іван Зимомря, д-р філол. наук, проф. кафедри теорії та практики перекладу, Ужгородський національний університет (м. Ужгород, Україна);

Микола Зимомря, д-р філол. наук, проф., академік Академії наук вищої школи України, завідувач кафедри германських мов і перекладознавства, Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка (м. Дрогобич, Україна);

Олександр Іліаді, д-р філол. наук, проф., завідувач кафедри методик дошкільної та початкової освіти, Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка (м. Кропивницький, Україна);

Сергій Михида, д-р філол. наук, проф. кафедри української та зарубіжної літератури, Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка (м. Кропивницький, Україна);

Ришард Стефаняк, д-р гуманістичних наук, проф., віце-президент Ченстоховського універитету імені Яна Длугоша (м. Ченстохова, Польща);

Інна Ступак, д-р філол. наук, проф. кафедри західних і східних мов та методики їх навчання, Державний заклад «ПНПУ імені К. Д. Ушинського» (м. Одеса, Україна);

Володимир Сулим, канд. філол. наук, професор кафедри міжкультурної комунікації та перекладу, Львівський національний університет імені Івана Франка (м. Львів, Україна);

Олег Тищенко, д-р філол. наук, проф., зав. кафедри технічного перекладу, Львівський національний університет імені Івана Франка (м. Львів, Україна);

Мирослава Фабіан, д-р філол. наук, проф. кафедри англійської філології, Ужгородський національний університет (м. Ужгород, Україна);

Агнешка Чайковська, д-р філол. наук, проф., декан філологічного факультету, Ченстоховський університет імені Яна Длугоша (м. Ченстохова, Польща);

Наталія Чендей, канд. філол. наук, доцент кафедри англійської філології, Ужгородський національний університет (м. Ужгород, Україна);

Анастасія Юмрукуз, канд. філол. наук, доцент, завідувачка кафедри західних і східних мов та методики їх навчання, Державний заклад «ПНПУ імені К. Д. Ушинського» (м. Одеса, Україна)

Заступник головного редактора: Наталя Жмаєва, кандидат філологічних наук, доцент кафедри перекладу і теоретичної та прикладної лінгвістики, Державний заклад «ПНПУ імені К. Д. Ушинського» (м. Одеса, Україна)