Przeskocz do treści

Етичні зобов’язання Редакторів

  1. Усі опубліковані матеріали ретельно досліджуються і рецензуються. Редколегія залишає за собою право відхилити статтю або повернути її на доопрацювання. Автор зобов'язаний доопрацювати статтю відповідно до зауважень рецензентів або редколегії.
  2. Редактор повинен без упередження розглядати всі рукописи, представлені до публікації, оцінюючи кожну належним чином, незважаючи на расову, релігійну, національну приналежність, а також положення або місце роботи автора (авторів).
  3. Редактор повинен своєчасно розглядати рукописи, представлені до публікації.
  4. Уся відповідальність за прийняття або відхилення рукопису до публікації лежить на редакторові. Редактор бере до уваги рекомендацію рецензента – відповідного наукового напрямку – щодо якості та достовірності рукопису, представленого до публікації. Рукописи можуть бути відхилені без рецензування, якщо редактор вважає, що вони не відповідають профілю журналу.
  5. Після позитивного рішення редактора щодо рукопису стаття публікується в журналі і розміщується на відповідних електронних ресурсах. Допускається поширення по електронних мережах будь-яких статей з журналу або витягів з них, але при такому поширенні посилання на першоджерело обов'язкове. Забороняється видання та/або розповсюдження матеріалів журналу третіми особами або організаціями на паперових та твердих електронних носіях.
  6. Електронні інформаційні ресурси, матеріали сайту, електронного журналу або проекту не можуть бути відтворені повністю або частково в будь-якій формі (електронній або друкованій) без попередньої письмової згоди авторів і редакції журналу (вимоги Комітету з етики в публікаціях – Committee Publication Ethics (COPE)). При використанні опублікованих матеріалів в контексті інших документів необхідне посилання на першоджерело.
  7. Головний Редактор та Члени редакції не надають іншим особам ніякої інформаціі, пов’язаної із змістом рукопису, що знаходиться на розгляді, окрім осіб, які беруть участь у професійному рецензуванні статті. Після остаточного позитивного рішення Редакції (з урахуванням позитивного рішення Рецензента) стаття публікується у Збірнику та розміщується на його веб-сторінці мовою оригіналу, а також передається на відповідні електронні ресурси бібліотеки імені В. І. Вернадського та ін.