Перейти до контенту

Ред. колегія

Головний редактор журналу – Тетяна Корольова, доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри перекладу і теоретичної та прикладної лінгвістики ДЗ “ПНПУ імені К. Д. Ушинського (Україна).

Членами редакційної колегії є наступні науковці:

Алла Богуш, академік  НАПН України, д-р пед. наук, проф., зав. кафедри дошкільної педагогіки ДЗ “ПНПУ ім. К. Д. Ушинського (Україна).

Віктор Бріцин, д-р філол. наук, проф. Інституту мовознавства імені О. О. Потебні НАН України (Україна).

Леонід Велитченко, д-р псих. наук, проф. кафедри теорії та методики практичної психології ДЗ “ПНПУ ім. К. Д. Ушинського (Україна).

Володимір Глущенко, д-р філол. наук, проф. Слов’янського державного педагогічного університету, завідувач кафедри загального, германського та слов’янського мовознавства (Україна).

Ян Гуейлань, д-р пед. наук, проф. Харбінського педагогічного університету (Китай).

Микола Гуменний, академік АН ВШ України, д-р філол. наук, проф. зав. кафедри української та зарубіжної літератури ДЗ “ПНПУ ім. К. Д. Ушинського (Україна).

Ян Ґжесяк, д-р гуманістичних наук,. проф. Познанського університету ім. Адама Міцкевича (Польща).

Миколай Зимомря, д-р філол. наук, проф., академік Академії наук вищої школи України, завідувач кафедри германських мов і перекладознавства Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка (Україна).

Олена Карпенко, д-р філол. наук, проф. зав. кафедри граматики англійської мови  Одеського національного університету імені І. І. Мечникова (Україна).

Раїса Мартинова, член-кореспондент НАПН України,  д-р пед. наук, проф., зав. кафедри західних і східних мов та методики їх навчання ДЗ “ПНПУ імені К. Д. Ушинського (Україна).

Хоу Мінь, д-р філол. наук, проф. Харбінського педагогічного університету (Китай).

Анатолій Науменко, д-р філол. наук, проф. зав. кафедри теорії і практики перекладу і німецької філології Чорноморського державного університету імені Петра Могили (Україна).

Ніна Озерова, д-р філол. наук, проф. Інституту мовознавства імені О. О. Потебні НАН України (Україна).

Олександра Попова, д-р пед. наук, доц. кафедри перекладу і теоретичної та прикладної лінгвістики, декан факультету Іноземних мов  ДЗ “ПНПУ імені К. Д. Ушинського (Україна).

Дінь Сінь, кандидат психологічних наук, приват-професор ДЗ “ПНПУ імені К. Д. Ушинського”, доцент Гуманітарного інституту Харбінського інженерного університету, координатор Міжнародного проекту “Інститут Конфуція” (Китай).

Ришард Стефаняк, д-р філол. наук, проф., віце-президент  Ченстоховського універитету ім. Яна Доглуша (Польща).

Валентин Таранець, д-р філол. наук, проф., кафедри германських та східних мов, Міжнародного гуманітарного університету (Україна).

Олег Тищенко, д-р філол. наук, проф., зав. кафедри технічного перекладу Львівського державного університету безпеки життєдіяльності (Україна).

Агнешка Чайковська, д-р філол. наук, проф., декан філологічного факультету  Ченстоховського універитету ім. Яна Доглуша (Польща).

Олена Шаблій, д-р філол. наук, проф. кафедри іноземних мов юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка (Україна).

Ван Шуцзє, д-р пед. наук, проф. Харбінського педагогічного університету (Китай).

Тетяна Яблонська, д-р пед. наук, проф. кафедри західних і східних мов та методики їхнього навчання ДЗ “ПНПУ імені К. Д. Ушинського (Україна).

Чжао Яньхон, д-р пед. наук, проф. Харбінського педагогічного університету (Китай).

Відповідальний секретар: Світлана Юхимець, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри перекладу і теоретичної та прикладної лінгвістики ДЗ “ПНПУ імені К. Д. Ушинського (м. Одеса, Україна); Контакти: тел.: +38(063)600-33-99.  е-mail: yukhymets.svetlana@gmail.com.

[gip-form]