Перейти до контенту

Ред. колегія

Засновник: Державний заклад: «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського».

Головний редактор збірника – Тетяна Корольова, доктор філологічних наук, професор, завідувачка кафедри перекладу і теоретичної та прикладної лінгвістики Державний заклад «ПНПУ імені К. Д. Ушинського» (м. Одеса, Україна).

Редакційна колегія:

Наталя Бідюк, д-р пед. наук, проф., зав. кафедри практики іноземної мови та методики викладання Хмельницького національного університету (м. Хмельницький, Україна); 

Алла Богуш, академік  НАПН України, д-р пед. наук, проф., зав. кафедри дошкільної педагогіки Державний заклад «ПНПУ імені К. Д. Ушинського» (м. Одеса, Україна);

Віктор Бріцин, д-р філол. наук, проф. Інституту мовознавства імені О. О. Потебні НАН України (м. Київ, Україна);

Леонід Велитченко, д-р псих. наук, проф. кафедри теорії та методики практичної психології Державний заклад «ПНПУ імені К. Д. Ушинського» (м. Одеса, Україна);

Володимир Глущенко, д-р філол. наук, проф. Слов’янського державного педагогічного університету, завідувач кафедри загального, германського та слов’янського мовознавства (м. Слов’янськ, Україна);

Андреа Громінова, д-р філософії, проф., зав. кафедри русистики, факультету філософії і гуманітарних наук Словенського університету Святих Кирила і Методія (м. Трнава, Словаччина);

Микола Гуменний, академік АН ВШ України, д-р філол. наук, проф. зав. кафедри української та зарубіжної літератури Державний заклад «ПНПУ імені К. Д. Ушинського» (м. Одеса, Україна); 

Ян Ґжесяк, д-р гуманістичних наук, проф. Познанського університету ім. Адама Міцкевича (м. Познань, Польща);

Миколай Зимомря, д-р філол. наук, проф., академік Академії наук вищої школи України, завідувач кафедри германських мов і перекладознавства Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка (м. Дрогобич, Україна);

Олександр Іліаді, д-р філол. наук, проф., завідувач кафедри методик дошкільної та початкової освіти Центральноукраїнського державного педагогічного університету Володимира Винниченка, (м. Кропивницький, Україна);

Олена Карпенко, д-р філол. наук, проф. зав. кафедри граматики англійської мови  Одеського національного університету імені І. І. Мечникова (м. Одеса, Україна);

Наталка Котелянець, д-р пед. наук, проф. кафедри методик дошкільної та початкової освіти Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка (м. Кропивницький, Україна);

Раїса Мартинова, член-кореспондент НАПН України, д-р пед. наук, проф., зав. кафедри західних і східних мов та методики їх навчання Державний заклад «ПНПУ імені К. Д. Ушинського» (м. Одеса, Україна);

Анатолій Науменко, д-р філол. наук, проф. зав. кафедри теорії і практики перекладу і німецької філології Чорноморського державного університету імені Петра Могили (м. Миколаїв, Україна);

Ніна Озерова, д-р філол. наук, проф. Інституту мовознавства імені О. О. Потебні НАН України (м. Київ, Україна);

Олександра Попова, д-р пед. наук, доц. кафедри перекладу і теоретичної та прикладної лінгвістики, декан факультету Іноземних мов  Державний заклад «ПНПУ імені К. Д. Ушинського» (м. Одеса, Україна);

Дінь Сінь, канд. псих. наук, приват-професор Державний заклад «ПНПУ імені К. Д. Ушинського», доцент Гуманітарного інституту Харбінського інженерного університету, координатор Міжнародного проекту “Інститут Конфуція” (м. Одеса, Україна);

Ришард Стефаняк, д-р гуманістичних наук, проф., віце-президент  Ченстоховського універитету ім. Яна Доглуша (м. Ченстохова, Польща);

Валентин Таранець, д-р філол. наук, проф., кафедри германських та східних мов, Міжнародного гуманітарного університету (м. Одеса, Україна);

Олег Тищенко, д-р філол. наук, проф., зав. кафедри технічного перекладу Львівського державного університету безпеки життєдіяльності (м. Львів, Україна);

Агнешка Чайковська, д-р філол. наук, проф., декан філологічного факультету  Ченстоховського універитету ім. Яна Доглуша (м. Ченстохова, Польща);

Олена Шаблій, д-р філол. наук, проф. кафедри іноземних мов юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка (м. Київ, Україна);

Анастасія Юмрукуз, канд. філол. наук, доцент кафедри германської філології та методики викладання іноземних мов Державний заклад «ПНПУ імені К. Д. Ушинського» (м. Одеса, Україна);

Тетяна Яблонська, д-р пед. наук, проф. кафедри західних і східних мов та методики їхнього навчання Державний заклад «ПНПУ імені К. Д. Ушинського» (м. Одеса, Україна);

Заступник головного редактору: Світлана Юхимець, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри перекладу і теоретичної та прикладної лінгвістики Державний заклад «ПНПУ імені К. Д. Ушинського» (м. Одеса, Україна);