Перейти до контенту

Випуск №32 2021 року

ISSN: 2664-2662
Linking ISSN (ISSN-L): 2616-5317

«Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К. Д. Ушинського: Лінгвістичні науки» видається Південноукраїнським національним педагогічним університетом імені К. Д. Ушинського з 2005 року. Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації КВ 24068-13908ПР (31. 07. 2019).


Повний випуск   pdf


Зміст

pdfТЕТЯНА КОРОЛЬОВА ЯК ОСОБИСТІСТЬ: РИСИ ТВОРЧОГО ПОРТРЕТА

 


pdfГАРМОНІЯ ТВОРЧИХ УСТРЕМЛІНЬ СЛОВО ПРО ПЕДАГОГА: ПРОФЕСОР ЯН ҐЖЕСЯК

Микола ЗИМОМРЯ, Тетяна КОРОЛЬОВА

 


pdfВІДТВОРЕННЯ КОМІЧНОГО ЕФЕКТУ ПІД ЧАС ПЕРЕКЛАДУ АНГЛОМОВНОГО ХУДОЖНЬОГО ТВОРУ УКРАЇНСЬКОЮ

Юлія Куковинець, Владислава Аккурт, Олена Величенко

DOI: https://doi.org/10.24195/2616-5317-2021-32-1


pdfМОДАЛЬНИЙ АСПЕКТ ІНТЕРПРЕТАЦІЇ ПОЕТИЧНОГО ТЕКСТУ

Віктор Бріцин

DOI: https://doi.org/10.24195/2616-5317-2021-32-2


pdfПАВЛО ЖИТЕЦЬКИЙ І ТИПОЛОГІЯ СЛОВ’ЯНСЬКИХ МОВ

Володимир Глущенко

DOI: https://doi.org/10.24195/2616-5317-2021-32-3


pdfОСОБЛИВОСТІ ВІДТВОРЕННЯ ФОНЕТИЧНИХ І ГРАФІЧНИХ СТИЛІСТИЧНИХ ЗАСОБІВ У ПЕРЕКЛАДІ ДИТЯЧОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Ілона Дерік, Євгенія Савченко

DOI: https://doi.org/10.24195/2616-5317-2021-32-4


pdfРОЗВІДКА ПРО СЛОВ’ЯНСЬКЕ СЛОВОТВОРЕННЯ

Олександр Іліаді

DOI: https://doi.org/10.24195/2616-5317-2021-32-5


pdfПРОСОДІЯ НЕГАТИВНОЇ МОДАЛЬНОСТІ У ПЕРЕКЛАДІ

Тетяна Корольова, Наталя Жмаєва

DOI: https://doi.org/10.24195/2616-5317-2021-32-6


pdfСПЕЦИФІКА ПЕРЕКЛАДУ НОВІТНІХ КИТАЙСЬКОМОВНИХ НАУКОВО-ТЕХНІЧНИХ ТЕРМІНІВ (НА МАТЕРІАЛІ КИТАЙСЬКОЇ, АНГЛІЙСЬКОЇ, НІМЕЦЬКОЇ, УКРАЇНСЬКОЇ ТА РОСІЙСЬКОЇ МОВ)

Олександра Попова

DOI: https://doi.org/10.24195/2616-5317-2021-32-7


pdfКОРОНАВІРУС І НІМЕЦЬКА МОВА

Наталя Романова

DOI: https://doi.org/10.24195/2616-5317-2021-32-8


pdfФОНЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ ПІДГОТОВЛЕНОГО І СПОНТАННОГО МОВЛЕННЯ

Олена Стеріополо

DOI: https://doi.org/10.24195/2616-5317-2021-32-9


pdfСЕМАНТИКО-СИНТАКСИЧНІ КОМПОНЕНТИ СИТУАЦІЇ ПОВІДОМЛЕННЯ

Інна Ступак

DOI: https://doi.org/10.24195/2616-5317-2021-32-10


pdf

ПРАГМЕМИ, ЕТНОСИМВОЛИ ТА ЛІНГВОКУЛЬТУРЕМИ У ХУДОЖНЬОМУ ПЕРЕКЛАДІ

Олег Тищенко

DOI: https://doi.org/10.24195/2616-5317-2021-32-11


СПЕЦИФІКА СЕМАНТИКИ ПРИКМЕТНИКІВ НАПОЗНАЧЕННЯ УСПІШНОЇ ЛЮДИНИ/РЕЧІВ АНГЛІЙСЬКІЙ ТА УКРАЇНСЬКІЙМОВАХ
pdf

Мирослава Фабіан

DOI: https://doi.org/10.24195/2616-5317-2021-32-12


pdfПОРІВНЯННЯ МОЖЛИВОСТЕЙ ЗАСТОСУВАННЯ КОНТЕКСТУАЛЬНОГО МЕТОДУ ПРИ ВИВЧЕННІ ЛЕКСИКОЛОГІЇ ТУРЕЦЬКОЇ ТА АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ

Тетяна Яблонська, Дар’я Іорданова

DOI: https://doi.org/10.24195/2616-5317-2021-32-13


РЕЦЕНЗІЇ


pdfРезензія на монографію Т. М. Корольової, Т. В. Стоянової «Переклад юридичних документв ЮНЕСКО із захисту прав на освіту», Одеса, 2021До питання перекладу есе

Іван Бондаренко

DOI: https://doi.org/10.24195/2616-5317-2021-32-14


pdfГОВІРКА В ОБ’ЄКТИВІ ЛІНГВІСТИКИ рецензія на монографію Т. В. Громко «Методологія та досвід дескрипції говірки», Кропивницький, 2021

Олександр Білих

DOI: https://doi.org/10.24195/2616-5317-2021-32-15