Перейти к содержимому

Аналіз мрийменників часу в російській мові

Чжан Ябінpdf
Державний заклад “Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського”, Одеса, Україна
E-mail: zhangyabing-17@pdpu.edu.ua
ORCID ID https://orcid.org/0000–0002–8090–8670
DOI: https://doi.org/10.24195/2616-5317-2019-28-17


Ключові слова: прийменники часу, функціональні слова, спілкування, речення, мовний зворот.


Стаття присвячена проблемі використанні прийменників часу російської мови іноземцями, а саме китайцями. Аналіз сучасної літератури дозволяє автору виявити основні напрями роботи з формування вмінь та навичок в іноземних студентів правильно будувати прийменникові сполучення і постійно покращувати комунікативні навички спілкування російською мовою. У презентованій роботі детально проаналізовані прийменники часу в російській мові і представлені приклади багатозначного вживання прийменників, їх семантичні і стилістичні відтінки в мові, деякі можливі помилки іноземних студентів. Результати дослідження покликані допомогти в розробці системи навчання прийменникам часу російської мови іншомовній аудиторії з урахуванням рідної мови тих, хто навчається, на системно-функціональній, комунікативно-діяльнісній основі. Виявлено роль прийменників часу російської мови в побудові висловлювань; специфікована необхідність пильної уваги інофонів до цих службових слів. Встановлено, що прийменники — це найдинамічніший, найвідкритіший тип службових одиниць, у кількісному і якісному складі яких постійно відбуваються зміни. У дослідженні дано обґрунтування необхідності усвідомлення учнями / студентами функції прийменника часу в мовленні, ознайомлення з основними прийменниками часу і їх значеннями, розмежування прийменників та інших омонімічних частин мови, засвоєння стилістичних відтінків вживання цих службових слів. Надано рекомендації щодо націлення мовців на засвоєння сучасних літературних норм та їх навчання правильно вибирати й користуватися лише тими мовними зворотами, які покликані наповнити слово правдивим значенням, надати органічної будови, притаманної форми і легкої сполучуваності в текстах та усному мовленні.


Посилання

1. Cheng Xiaotang. Renwuxing Yuyan Jiaoxue. — BeiJing : Gaodeng Jiaoyu Chubanshe, 2004. — 56–69 y. [In Chinese]
2. WangYan. Renwuxing Jiaoxuefa Zai Chuji Duiwai Hanyu Jiaoxue Zhong De Yunyong Chutan. — BeiJing : Beijing Yuyan Daxue, 2005. — 14 - 25 y. [In Chinese]
3. Gong Yafu, Luo Shaoqian. Renwuxing Yuyan Jiaoxue. — BeiJing : Renmin Jiaoyu Chubanshe, 2003. — 112–134 y. [In Chinese]
4. Chen Zuohong, Wang Yan. Tansuo Yi Renwu Wei Zhongxin De Tiyanshi Duiwai Hanyu Ketang Jiaoxue Moshi. — BeiJing: Minzu Jiaoyu Yanjiu, 2008. — 93–98 y. [In Chinese]
5. Ma Jianfei. Renwushi Dagang Yu Hanyu Jiaoji Renwu. — BeiJing : Yuyan Jiaoxue Yu Yanjiu, 2002. — 1–4 y. [In Chinese]