Перейти до контенту

Випуск №36 2023 року

DOI:
ISSN: 2664-2662
Linking ISSN (ISSN-L): 2616-5317

«Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К. Д. Ушинського: Лінгвістичні науки» видається Південноукраїнським національним педагогічним університетом імені К. Д. Ушинського з 2005 року. Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації КВ 24068-13908ПР (31. 07. 2019).

 


Повний випуск  pdf


Зміст


pdfМОРЕ В ПОЕТИЧНІЙ МОВІ ДАВНІХ ГЕРМАНЦІВ (СВІДЧЕННЯ ТЕКСТІВ)

Олександр І. Іліаді

DOI:


pdfДІАЛЕКТНІ ФРАЗЕОЛОГІЧНІ СЛОВНИКИ В КОНТЕКСТІ ЛЕКСИКОГРАФІЇ І ФРАЗЕОГРАФІЇ

Наталія Г. Арефьєва

DOI:


pdfПРИСЛІВ’Я ТА ПРИКАЗКИ ПРО БАГАТСТВО ТА БІДНІСТЬ В АНГЛОМОВНІЙ ТА УКРАЇНОМОВНІЙ КАРТИНАХ СВІТУ

Анжела Є. Болдирева, Людмила С. Яровенко

DOI:


pdfПРИНЦИПИ Й ПІДХОДИ У СТРУКТУРІ ПОРІВНЯЛЬНО-ІСТОРИЧНОГО МЕТОДУ

Володимир А. Глущенко

DOI:


pdfОСНОВНІ КОНЦЕПЦІЇ ТЕОРІЇ РЕАЛЬНОГО МОНОГОВІРКОВОГО ДЕСКРИБУВАННЯ

Тетяна В. Громко

DOI:


pdfВОЛИНСЬКІ НАРОДНІ ГЕОГРАФІЧНІ ТЕРМІНИ НА ПОЗНАЧЕННЯ БОЛОТА: СТРУКТУРНОСЕМАНТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ

Оксана К. Данилюк

DOI:


pdfРЕПРЕЗЕНТАЦІЯ СЦЕНАРІЮ «CONFLICT IN THE BRITISH ROYAL FAMILY» В БРИТАНСЬКОМУ МАС-МЕДІЙНОМУ ДИСКУРСІ

Ангеліна І. Демчук

DOI:


pdfШЛЯХИ ФОРМУВАННЯ ТЕРМІНОЛОГІЧНОЇ СИСТЕМИ ПІДМОВИ МОРСЬКОЇ ТЕМАТИКИ

Тетяна М. Корольова, Валерія Смаглій, Світлана Ю. Юхимець, Ольга Александрова

DOI:


pdfСОЦІАЛЬНО-СТАТУСНІ МАРКЕРИ У МОВЛЕННІ ПЕРСОНАЖІВ П’ЄСИ ІВАНА КАРПЕНКА-КАРОГО «СТО ТИСЯЧ»

Світлана Є. Степанова

DOI:


pdfКОНЦЕПТИ «ЛІВИЙ» І «ПРАВИЙ» В УКРАЇНСЬКИХ І КИТАЙСЬКИХ СТАЛИХ СЛОВОСПОЛУЧЕННЯХ І ПРИСЛІВ’ЯХ

Євгеній М. Степанов

DOI:


pdfЗІСТАВНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЛЕКСИЧНИХ КОЛОРАТИВІВ ЯК МАРКЕРІВ МІМІКИ ПЕРСОНАЖІВ У РОСІЙСЬКОМУ ТА В’ЄТНАМСЬКОМУ ХУДОЖНЬОМУ МОВЛЕННІ

ЧАН Тхі Суєн

DOI:


pdfСЕМІОТИЧНІ ЧИННИКИ В РОБОТІ ПЕРЕКЛАДАЧА (ЕЛЕМЕНТИ КІНЕСИКИ)

Хуан Юйцзе, Лі Сюелу, Лю Юйцзе

DOI: