Перейти до контенту

Типологічні лінгвістичні риси телевізійного (новинного) дискурсу

Юхимеиь С. Ю., Клачкова Ё. В.pdf


Ключові слова: телевізійний дискурс, превалюючі характеристики, засоби актуалізації, типологічно неспоріднені мови.


Статтю присвячено вивченню превалюючих характеристик телевізійного дискурсу, включаючи комунікативний та функціональний аспекти цього феномена. У статті проаналізовано засоби актуалізації усіх рівнів та визначено головні риси, що є спільними для типологічно неспоріднених мов.


ПОСИЛАННЯ ТА ПРИМТКИ

Алексеева Т. С. PR- и медиатексты в дискурсивной парадигме / Алексеева Т. С. // Вестник Ленингр. гос. ун-та им. Пушкина А. С. — 2013. — Вып. 2, т. 7. — С. 104–113.

Бабенко В. До характеристики терміна “телевізійний текст” / В. Бабенко // Проблеми української термінологіі : вісник. — Львів : Нац. ун-т “Львівська політехніка”, 2008. — № 620. — С. 288–291.

Добросклонская Т. Г. Медиалингвистика: системный поход к изучению языка СМИ / Добросклонская Т. Г. — М. : Наука, 2008. — 203 с.

Дворцова Н. П. Дискурс как категория гуманитарных наук / Н. П. Дворцова // Вестник ТюмГУ. — Тюмень, 2000. — № 4. — С. 3–8.

Кузьменко Д. Сучасні підходи до тлумачення поняття “інтертекстуальності” / Д. Кузьменко // Літературознавчі студії. — К. : ВПЦ “Київський ун-т”, 2008. — Вип. 21, ч. 1. — С. 347–351.