Перейти до контенту

Особливості комунікативно-рівноцінного перекладу художнього тексту (на матеріалі повісті А Чена “Король шахів” в перекладі з китайської англійською та українською)

Стоянова Т. В., Черноп’ятова Г. А.pdf
DOI: https://doi.org/10.24195/2616-5317-2018-26-16


Ключові слова: художній текст, художній переклад, стратегії, тактики, операції.


Дослідження присвячене вивченню особливостей художнього тексту і засобів їх відтворення в перекладі з китайської мови українською й англійською. У статті аналізуються тактики прагматичної адаптації тексту, збереження національного колориту вихідного тексту та відтворення стилістичних особливостей вихідного тексту в перекладі. Описані вживані операції під час використання наведених тактик перекладу художнього тексту в межах реалізації стратегії комунікативно-рівноцінного перекладу.


ПОСИЛАННЯ ТА ПРИМІТКИ

А Чен. Сучасна новела Китаю. — К.: Книга, 1995, — 152 с.

Комиссаров В. Н. Общая теория перевода. Проблемы переводоведения в освещении зарубежных ученых. — М., 1999. — 136 с.

Попович А. Проблемы художественного перевода: учеб. пособие: пер. со слов. — М.: Высшая школа, 1980. — 199 с.

Рецкер Я. И. Теория перевода и переводческая практика. Очерки лингвистической теории перевода. — М., 1974. — 216 с.

Сдобников В. В., Петрова О. В. Теория перевода (учебник для студентов лингвистических вузов и факультетов иностранных языков). — М.: ACT: Восток–Запад, 2006. — 448 с.

Сидоров Е. В. Основы коммуникативной лингвистики. — М., 1986. — 167 с.

Українська перекладознавча думка 1920-х — початку 1930-х років : хрестоматія вибраних праць з перекладознавтства. — Вінниця : Нова книга, 2011. — 504 с.

Федоров А. В. Искусство перевода и жизнь литературы. — М., 1983. — 82 с.

Федоров А. В. Основы общей теории перевода: лингвистические проблемы. — 4-е изд., перераб. и доп. — М.: Высшая школа, 1983. — 303 с.

Черноватий Л. М. Методика викладання перекладу як спеціальності. — Вінниця: Нова Книга, 2013. — 368 с.

Чуковский К. И. Высокое искусство. — М., 1968. — 384 с.

A Cheng. Chess king. — New York: New Directions Publishing Corporation, 2010. — 208 p.

阿城. 棋王. 北京: 作家出版社, 2000. — 173 页.