Перейти до контенту

Емоційно забарвлені елементи військової лексики

Іграк К. Ю.pdf


Ключові слова: емоційно забарвлена лексика, військова термінологія, функціонування лексики, військовий сленг.


У статті розглядається військова термінологія як об’єкт лінгвістичного дослідження, а саме емоційно забарвлена лексика, зокрема військовий сленг. Також висвітлюються питання вживаності та доцільності досліджуваної частини військової лексики.


ПОСИЛАННЯ ТА ПРИМІТКИ

Гринев C. B. Введение в терминоведение / МГУ, Московский пед. ун-т. — М.: Московский лицей, 1993.

Заботкина В. И. Новая лексика современного английского языка. — М.: Высшая школа, 1989.

Нелюбин Л. Л. Частотный англо-русский военный словарь-минимум. — М.: Воен­издат, 2004.

Пасечник Г. A. Англо-русский словарь-минимум военной терминологии. — М.: Высшая школа, 1996.

Василенко Д. В. Словообразовательные процессы в сфере военной лексики // Сучасні проблеми та перспективи дослідження романських і германських мов і літератур: матеріали ІІ міжвузівської коференції молодих учених. — Донецьк: ДНУ, 2004.

Колгушкин А. А. Лингвистика в военном деле. — М.: Воениздат, 1970.

Шевчук В. Н. Производные военные термины в английском языке. — М.: Воен­издат, 2003.