Перейти до контенту

Алгоритм процедури рецензування наукових статей

Порядок проходження рукописів

  1. Статті, в яких відсутній предмет дослідження відповідний тематики збірника, не направляються на рецензування. Автору надсилається повідомлення про відмову її розгляду і подальшого опублікування.
  2. Автор подає до редакційної колегії статтю, яка відповідає редакційній політиці Збірника та вимогам, що ставляться до наукових праць, а також правилам підготовки статей до видання. Рукописи, які не відповідають прийнятим нормам, не реєструються й не допускаються до подальшого розгляду, про що повідомляється їх Авторам.

3.Рукописам, які надійшли до редакції Збірника, присвоюється унікальний реєстраційний код, що забезпечує Авторові анонімність при рецензуванні.

4.У всіх рукописах, що подаються рецензентові, обов’язково визначається ступінь унікальності й оригінальності Авторського тексту за допомогою відповідного програмного забезпечення.

5.У випадку відповідності рукопису політиці Збірника і правилам підготовки статей до видання, а також при наявності позитивного результату перевірки на плагіат рукопис направляється на експертизу фахівцю за відповідною галуззю знань.