Перейти к содержимому

До питання неоднозначності в Китайській мові

Чжао Ліньpdf
Державний заклад “Південноукраїнський національний педагогічний університет імені к. Д. ушинського”, одеса, україна
E-mail: zhaolin-17@pdpu.edu.ua
ORCID ID: https://orcid.org/0000–0002–0230–832X
DOI: https://doi.org/10.24195/2616-5317-2019-28-6

Дін Сінь
Державний заклад “Південноукраїнський національний педагогічний університет імені к. Д. ушинського”, одеса, україна
E-mail: codirector-cn@pdpu.edu.ua
ORCID ID: https://orcid.org/0000–0002–8502–0363
DOI: https://doi.org/10.24195/2616-5317-2019-28-6

Стоянова Юлія Юріївна
Державний заклад “Південноукраїнський національний педагогічний університет імені к. Д. ушинського”, одеса, україна
E-mail: stoyanova97@icloud.com
ORCID ID: https://orcid.org/0000–0001–8534–7617
DOI: https://doi.org/10.24195/2616-5317-2019-28-6


Ключові слова: мовна неоднозначність, класифікація типів неоднозначності, гомофонія, теорії і методи граматичних досліджень, фонетична неоднозначність, граматична неоднозначність, прагматична неоднозначність, семантична неоднозначність.


В статі розглянуто феномен неоднозначності китайської мови. Доведено, що в процесі мовного спілкування слово, фраза, речення, або сегмент, іноді містить два або більше значень, і їх можна інтерпретувати двома чи більше способами. У статті детально розглянуто різні типи неоднозначності в мовленні сучасних китайців. Досліджено класифікації типів неоднозначності. Завдяки вивченню типів неоднозначності встановлено взаємозв’язок між неоднозначністю і фонетикою, змістом, граматикою і прагматикою. Неоднозначність, що викликана вимовою і значенням слова, пояснюється тим, що в давнину китайці використовували обмежений матеріал для визначення широкого кола змісту у написанні китайських ієрогліфів, що неминуче викликало дуб лювання і неоднозначність смислу. У статті проаналізовано взаємозв’язок між мовними формами та змістом, стан семантичних відносин у граматичних дослідженнях; досліджено деякі інші мовні питання, які сприятимуть подальшому вивченню теорій і методів граматичних досліджень. У зв’язку з постійною зміною мови у складі китайської мови існує багато схожих між собою слів, а також гомофонів (однакова фонетична актуалізація, що виражає різні значення). Встановлено умови виникнення неоднозначності в розмові: текст з’являється — неоднозначність зникає. У статті наведено приклади, що нерідко вводять іноземців в оману, які вивчають китайську мову; проаналізовано зазначені приклади в контексті неоднозначності.