Przeskocz do treści

Політика приватності, конфіденційності та згоди на обробку персональних даних

Автори та Рецензенти

  • Подані рукописи рецензуються з належною повагою до конфіденційності авторів, а Автори довіряють редакції результати своєї наукової роботи та творчих зусиль, від яких може залежати їхня репутація та кар’єра. Рецензенти забезпечують права Авторів відносно збереження конфіденційності в разі розкриття особистих і наукових відомостей у ході рецензування рукописів. Рецензенти також користуються правом на конфіденційність, що підтримується Редактором. Допускається порушення конфіденційності, якщо має місце шахрайство зі сторони Автора.
  • Редакція не розголошує ніякої інформації щодо рукописів (включаючи їх отримання, зміст, статус у процесі розгляду, критику Рецензентів або остаточний стан) іншим особам, окрім Авторів та Рецензентів. Це включає запити на використання матеріалів для законних професійних і наукових дій.
  • Редакція постійно роз’яснює Рецензентам, що рукописи, які подаються на експертизу, є привілейованою і приватною власністю Авторів. Тому Рецензенти та Члени редакції з повагою ставляться до прав Авторів, публічно не обговорюють їхню роботу та не привласнюють їхні ідеї до публікацій свого рукопису. Рецензентам не дозволяється робити копії рукописів для своїх файлів, а також забороняється передавати їх іншим особам, за винятком наявності дозволу редактора. Рецензенти мають повернути або знищити копії рукописів після подання експертних висновків. Редакція не зберігає копії відхилених рукописів.
  • Коментарі Рецензентів не публікуються й не оприлюднюються іншим чином без згоди Рецензента, Автора та Редактора.
  • Автори мають ознайомитися з Інформацією про політику конфіденційності Збірника до того, як подати рукопис, щоб з’ясувати, що рецензії є анонімними, що особи Рецензентів не розкриваються йому чи комусь іншому без дозволу Рецензентів, що в окремих випадках коментарі Рецензентів надсилаються іншим особам, які аналізують той самий рукопис, що допомагає Рецензентам зрозуміти процес експертизи. Рецензентів повідомляють про остаточне рішення редколегії і редактора прийняти або відхилити рукопис.

Автентичність та плагіат

Автори, що подають свої статті до редакції журналу, мають гарантувати достовірність даних, представлених у своїх роботах. У разі використання даних інших науковців автори статей мають зробити посилання на їх дослідження у списку використаної літератури. 

Багаторазова публікація однієї статті

Авторам не дозволено подавати до друку статтю, яка раніше вже була опублікована.

Підтвердження наукових джерел

Автори мають указувати на публікації (цитувати), дані яких були використані під час проведення дослідження та написання наукової статті.

Авторство статті

Співавторами статті вважаються ті, хто зробив вагомий внесок у проведення дослідження, якому присвячено статтю. Усі співавтори мають бути ознайомлені та згодні з остаточним варіантом публікації. Усі співавтори статті мають бути вказати до подачі роботи до редакції. 

Помилки в опублікованих роботах

Якщо автор статті знаходить значну помилку або неточність у своїй вже опублікованій роботі, він має повідомити про це редактора або відповідального секретаря журналу для пошуку відповідного рішення щодо усунення цієї проблеми (перевидання журналу або публікація відповідних виправлень в іншому журналі). 

  Усі проблемні питання, пов’язані з доопрацюванням статей, вирішуються з авторами особисто та відкрито і, як правило, не мають суттєвих суперечностей. Жодного разу до редакції не надходило скарг щодо редагування наукових робіт (технічного, наукового, лінгвістичного та ін.) від авторів статей. 

Редакція журналу «Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К. Д. Ушинського: Лінгвістичні науки» завжди відкрита для побажань та пропозицій (тел. 0636003399; e-mail: yukhymets.svetlana@gmail.com).