Перейти до контенту

ЗБЛИЖЕННЯ ЛІТЕРАТУРНИХ КОНТИНЕНТІВ

Вельмишановній Пані проф. Т. М. Корольовій —
наш подячний знак особливої поваги. — Автори

Микола Зимомря
pdf

доктор філологічних наук, професор, академік АН вищої школи України, завідувач кафедри германських мов і перекладознавства Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, заслужений діяч науки і техніки України
e-mail: translationw2016@meta.ua
ORCID: 0000–0002–7372–4929

DOI: https://doi.org/10.24195/2616-5317-2020-31-12

Наталія Науменко

доктор філологічних наук, професор кафедри іноземних мов професійного
спрямування Національного університету харчових технологій (м. Київ),
член Національної спілки письменників України
ORCID: 0000–0002–7340–8985


Ключові слова: українська література ХХ століття, проза, поезія, драматургія, критика, еміграція, соцреалізм.


У статті проаналізовано особливості висвітлення українського літературного процесу 1–3 третин ХХ століття в 6-му та 7-му томах десятитомного підручника Ю. І. Коваліва «Історія української літератури. Кінець ХІХ — початок ХХІ століть». Значний текстовий матеріал в інтерпретації автора стає не лише предметом усебічного вивчення у системі вищої філологічної освіти, а й потужним чинником наукового пошуку. Розглянутий під нетривіальним кутом зору та описаний високоточною мовою, без зайвої «терміноманії», він має послужити основою для подальших досліджень українського письменства у напрямі заповнення «білих плям», вельми характерних для обраного періоду.


ЛІТЕРАТУРА

Зимомря М. І., Науменко Н. В. Підтексти на тлі літературного процесу. Науко-
ві записки Тернопільського НПУ імені В. Гнатюка. Серія: Літературознавство / за ред. М. П. Ткачука. Тернопіль : ТНПУ, 2016. С. 271–276.
Зимомря М. І., Науменко Н. В. Сутність модернізму: спроба окреслення ліній єв-
ропейської літератури порубіжжя століть. Наукові записки Тернопільського НПУ імені В. Гнатюка. Серія: Літературознавство / за ред. М. П. Ткачука. Тернопіль : ТНПУ, 2014. С. 423–430.
Зимомря М. І. Регулятивний знак стратегії. Науменко Наталія. Кому не мріялось, що є незнана Муза…: літературно-критичні статті. Київ : Сталь, 2014. С. 3–6.

Ковалів Ю. І. Дніпропетровські колізії роману «Собор» Олеся Гончара на тлі дегуманізації. Збірник наукових праць Полтавського державного педагогічного університету імені В. Г. Короленка. Полтава, 2018. № 1. С. 105–109.
Ковалів Ю. І. Іван Кочерга: «Майстри часу». URL: https://fantlab.ru/user64490/blog/tag/Іван %20Кочерга (дата звернення 02.09.2020).
Ковалів Ю. І. Кость Герасименко. Слово і Час. 2018. № 5. С. 64–65.
Ковалів Ю. І. «Празька школа»: на крутосхилах від «філософії серця» до «філософії чину». Київ : Бібліотека українця, 2004. 118 с.
Науменко Н. В. Серпантинні дороги поезії: природа та тенденції розвитку українського верлібру: монографія. Київ : Сталь, 2010. 518 с.
Семенюк Г. Ф., Гуляк А. Б., Науменко Н. В. Літературна майстерність письменника: підручник. Київ : Сталь, 2015. 405 с.
Як буде виглядати наша планета через 250 мільйонів років. URL: https://www.
imena.ua/blog/our-planet-in-250-million-years/ (дата звернення 02.09.2020).
Література. Соціум. Епоха : ювілейний збірник на пошану доктора філолоігчних
наук, професора Олександра Астаф’єва / упоряд. Ростислава Радишевського, Миколи Зимомрі. Київ ; Дрогобич : Посвіт, 2010. 816 с.