Перейти до контенту

КОНСТИТУТИВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ СПОРТИВНОГО КОМЕНТАРЯ ЯК ЖАНРУ СПОРТИВНОГО ДИСКУРСУ

Олена Глущенко
pdf

кандидат філологічних наук, доцент кафедри філології, Одеський національний морський університет, Одеса, Україна
e-mail: gluschenko2828@gmail.com
ORСID ID: https://orcid.org/0000–0003–3317–5539

DOI: https://doi.org/10.24195/2616-5317-2020-31-4


Ключові слова: дискурс мас-медіа, спортивний коментар, фатична
функція, інструментальність, діалогічність


Завдяки особливій ролі телебачення у сферу спортивного спілкування зараз залучені мільярди людей. Статус дискурсивної лінгвістики і багатьох її категорій: інституційність дискурсу, базові концепти, інтенційні типи, жанровий простір дискурсу — є дискусійними І хоча дискурс — явище вже не нове, а скоріше, доволі поширене у сфері гуманітаристики, методи й методологія дискурсивних студіювань, зокрема проблема аналізу спортивного коментаря як жанру спортивного дискурсу, до сьогодні залишається невисвітленою. Мета дослідження полягає у встановленні конститутивних характеристик спортивного коментаря як жанру спортивного дискурсу.

Розглянуто спортивний коментар як спортивний дискурсивний жанр, який сприяє тому, щоб реальна спортивна подія отримала статус медіальної і була адекватно транспортована реципієнту спортивного дискурсу — глядачеві (телеглядачеві, вболівальникові). Типологія спортивного коментаря як жанру спортивного дискурсу визначається наступними конститутивними характеристиками: фатична функція, до складу якої входять когнітивна й аксіологічна компетентність, дескриптивність і презентаційність висловлювання, змістова достатність і контроль змістової надлишковості, орієнтування в змістовному і мовленнєвому континуумі; інструментальність: цілеспрямована сугестія, оцінність та діалогічність: звертання до телеглядачів як повноцінних учасників діалогу. Комунікативна поведінка коментатора характеризується рядом специфічних функцій — модальною модеративністю, наявністю когнітивної та аксіологічної компетентності, дескриптивністю та презентаційністю, що проявляються в обов’язковій оцінності / образності висловлювання.


ЛІТЕРАТУРА

Гаврилюк О. О. Інтернет-скрипт як новітній різновид спортивного репортажу.
Лінгвістика ХХІ століття: нові дослідження і перспективи. URL: http://langcenter.kiev.ua/Lingvistyka %202010/Gavriluk_62–69.pdf.
Карасик В. И. Языковой круг: личность, концепты, дискурс. Волгоград : Перемена, 2002. 477 с.
Олянич А. В. Презентационная теория дискурса. Волгоград : Парадигма, 2004. 507 с.
Кислицына Н. Н., Новикова Е. А. Спортивный дискурс в системе институциональных видов дискурса. Актуальные проблемы филологии и педагогической лингвистики. 2017. № 2. С. 28–35.
Королева Т. М. Механизм взаимодействия лингвистических средств при передаче модальных значений. Мовознавство. 1989. № 2. С. 55–58.
Шевченко І. С. Дискурс і когнітивно-комунікативна парадигма лінгвістики. Мова. Людина. Світ. Київ: КНЛУ, 2006. C. 148–156
Barnett S. Games and Sets: the Changing Face of Sport on Television. London: BFI, 1990.
Billings A. C., Butterworth M. L., Turman P. D. Communication and Sport: Surveying the Field. 3rd ed. SAGE Publications, Inc, 2017.
Callies M., Levin M., Mahlberg M., Teubert W. Corpus Approaches to the Language of Sports: Texts, Media, Modalities (Corpus and Discourse). Bloomsbury Academic, 2019.
Dimter M. On Text classification. T. A. van Dijk (Ed.) Discourse and literature. Amsterdam: John Benjamins, 1985.
Gee J. P., Handford M. The Routledge Handbook of Discourse Analysis (Routledge
Handbooks in Applied Linguistics). 1st ed. Routledge, 2013.
Goodwin C. Conversational organization: Interaction between speakers and hearers. New York: Academic Press, 1981.
Королева Т. М. Механизм взаимодействия лингвистических средств при передаче модальных значений. Мовознавство. 1989. № 2, С. 55–58.

Гаврилюк О. О. Інтернет-скрипт як новітній різновид спортивного репортажу.
Лінгвістика ХХІ століття: нові дослідження і перспективи. URL: http://langcenter.kiev.ua/Lingvistyka %202010/Gavriluk_62–69.pdf.
Карасик В. И. Языковой круг: личность, концепты, дискурс. Волгоград : Перемена, 2002. 477 с. Олянич А. В. Презентационная теория дискурса. Волгоград : Парадигма, 2004. 507 с.
Кислицына Н. Н., Новикова Е. А. Спортивный дискурс в системе институциональных видов дискурса. Актуальные проблемы филологии и педагогической лингвистики. 2017. № 2. С. 28–35.
Королева Т. М. Механизм взаимодействия лингвистических средств при передаче модальных значений. Мовознавство. 1989. № 2. С. 55–58.
Шевченко І. С. Дискурс і когнітивно-комунікативна парадигма лінгвістики. Мова. Людина. Світ. Київ: КНЛУ, 2006. C. 148–156
Barnett S. Games and Sets: the Changing Face of Sport on Television. London: BFI, 1990.
Billings A. C., Butterworth M. L., Turman P. D. Communication and Sport: Surveying the Field. 3rd ed. SAGE Publications, Inc, 2017.
Callies M., Levin M., Mahlberg M., Teubert W. Corpus Approaches to the Language of Sports: Texts, Media, Modalities (Corpus and Discourse). Bloomsbury Academic, 2019.
Dimter M. On Text classification. T. A. van Dijk (Ed.) Discourse and literature. Amsterdam: John Benjamins, 1985.
Gee J. P., Handford M. The Routledge Handbook of Discourse Analysis (Routledge
Handbooks in Applied Linguistics). 1st ed. Routledge, 2013.
Goodwin C. Conversational organization: Interaction between speakers and hearers. New York: Academic Press, 1981.
Королева Т. М. Механизм взаимодействия лингвистических средств при передаче модальных значений. Мовознавство. 1989. № 2, С. 55–58.