Перейти до контенту

СЕГМЕНТНА ТА СУПРАСЕГМЕНТНА ФОНЕТИКА УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

Олена Стеріополоpdf

доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри германської та фінно-угорської філології Київського національного лінгвістичного університету
Київ, Україна
e-mail: knlugerman324@gmail.com
ORCID ID https://orcid.org/0000–0002–6247–4805

DOI: https://doi.org/10.24195/2616-5317-2020-30-11


Ключові слова: фонетика, фонологія, синтагматика, парадигматика, типи складів, словесний наголос, інтонація.


Статтю присвячено вивченню поточного стану сегментної та супрасегментної фонетики та фонології української мови з позиції сучасних порівняльних досліджень. Основний акцент робиться на аналізі синтагматики і парадигматики фонем, характеристиці реалізацій словесного наголосу, особливостях інтонації в українській мові на відміну від німецької.

У роботі проаналізовано фонетичні та фонологічні властивості системи звуків та структурних типів складів в українській мові. Крім того, розглядаються український словесний наголос та інтонація, а також фонетична реалізація Езопової байки “Сонце і Вітер”.

Особлива увага приділялася функціонуванню фонем у сильній і слабкій позиції, у наголошеному та ненаголошеному складі. У дослідженні чітко відрізняються типологічні відмінності на сегментному та супрасегментному рівнях української та німецької мови. Окремо розглядаються особливості транскрипції та транслітерації українських текстів німецькою мовою. У результаті дослідження було одержано такі висновки. Інтонація української мови відрізняється від інтонації німецької мови мелодикою питальних речень.

Найважливіші слова з точки зору змісту, так звані семантичні центри висловлювання, виражені тонічно на найвищому рівні з подальшим падінням тону, інтенсивність досягає максимальної. У досліджених українських текстах семантичний центр в основному знаходиться у фінальній частині висловлювання, у той час як у спонтанному мовленні позиція центру може бути будь-якою.


ЛІТЕРАТУРА

Жовтобрюх М. А., Русанівський В. М., Скляренко В. Г. Історія української мови. Фонетика. Київ: Наукова думка, 1979. 367 с.

Русанiвський В. М., Тараненко О. О., Зяблюк М. П. та iн. Українська мова: енциклопедія. К., 2004. 824 с.

Тоцька Н. І. Сучасна українська літературна мова. Фонетика, орфоепія, графіка, орфографія. Київ: Вища школа,1981. 151 c.

Steriopolo О. І. Phonetik und Phonologie des Deutschen. Kyjiw: Unicheck, 2018. 200 S.