Перейти до контенту

Семіотика архітектурних понять

Іграк К. І.pdf


Ключові слова: семіотична інтерпретація, концепт, лінгвосеміотика.


У статті розглядаються особливості та специфіка семіотичної інтерпретації архітектурних термінів, тотожність архітектурного простору, вербальної мови, писемності, а також інших семісимволічних систем, створених людиною. Було виявлено, що архітектура як комунікативний процес відображається в когнітивній системі та в мовній картині світу.


ПОСИЛАННЯ ТА ПРИМІТКИ

Моррис Ч. У. Основания теории знаков // Семиотика: сборник переводов / под ред. Ю. С. Степанова. — М. : Радуга, 1982.

Wills W. Übersetzungswissenschaft Probleme und Methoden. — Stuttgart, 1977.

Лопатин В. В., Лопатина Л. Е. Толковый словарь современного русского языка. — М., 2008.

Лотман М. Ю. Язык как материал литературы // Русская словесность — от теории словесности к структуре текста: антология. — М., 1997.

Маслова В. А. Лингвокультурология : учеб. пособие для студ. высших учебных заведений. — М. : Академия, 2001.

Лотман М. Ю. Семиосфера. — СПб., 2000.

Френч X. История архитектуры. — М., 2003.

Солдатов Б. Г. К вопросу о соотношении семиотики и лексикографии // Филологические науки. — 2001. — № 5.