Перейти до контенту

Просодичне оформлення мовленнєвого акту згоди в англомовному діалогічному бізнес-дискурсі

Юмрукуз А. А.pdf


Ключові слова: просодія, мовленнєвий акт згоди, згода-ріект, згода-ексепт, згода-підтвердження, англомовний діалогічний бізнес-дискурс.


У статті досліджується просодія мовленнєвого акту згоди в англомовному діалогічному бізнес-дискурсі відповідно до комунікативних інтенцій мовця — орієнтації на виконання певної дії (згода-ріект), згоди з думкою співбесідника (згода-ексепт) або верифікації фактичної інформації (згода-підтвердження). В результаті інструментально-фонетичного дослідження виявлено просодичні характеристики, що диференціюють види згоди відповідно до їх комунікативно-прагматичної спрямованості, а саме: рівень ЧОТ, внутрішньоскладовий інтервал, діапазон ЧОТ, рівень та інтервал інтенсивності, середньоскладова тривалість, тривалість пауз.


ПОСИЛАННЯ ТА ПРИМІТКИ

Ружникова О. М. Актуализация высказываний согласия в диалогическом дискурсе : автореф. дис. ... канд. филол. н. : спец. 10.02.04 “Германские языки” / О. М. Ружникова. — Архангельск, 2004. — 17 с.

Зернецкий П. В. Речевое общение на английском языке: (коммуникативно-функциональный анализ дискурса) / П. В. Зернецкий. — К. : Лыбидь, 1992. — 142 с.

Ogden R. Phonetics and social action in agreements and disagreements / Richard Ogden // Journal of pragmatics. — 2006. — № 38. — P. 1752–1775.

Романюк В. Л. Англомовний офіційно-діловий діалогічний дискурс: інтонаційна характеристика / В. Л. Романюк // Вісник Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна. — 2011. — № 936. Серія: Філологія. Вип. 61. — С. 22–26.