Перейти до контенту

EMPHATIC SPEECH INTONATION

Emphatic Speech Intonationpdf
Bogush A. M., Korolova T. M.
DOI: https://doi.org/10.24195/2616-5317-2018-26-1


Ключові слова: емфатичне мовлення, інтонаційні засоби, типологія, конкретно-мовні явища.


В статті розглянуто параметри інтонації емфатично маркованого мовлення в англійській та українській мовах. Виявлені та описані типологічно спільні та конкретно мовні особливості оформлення емфатичних висловлювань в двох мовах, що зіставляються