Перейти до контенту

Философский, психологический, лингвистический и литературоведческий аспекты перевода и его практические  типы

Науменко А. М.pdf


Ключові слова: літературознавчий аспект перекладу, філософський аспект перекладу, психологічний аспект перекладу, лінгвістичний аспект перекладу.


У статті розглядаються філософський, психологічний, лінгвістичний та літературознавчий аспекти художнього перекладу та його практичні типи. В залежності від акцентування на одному чи декількох зі змістовних компонентів оригіналу обов’язково формується один з практичних типів перекладу: вільний, прикрашаючий, дослівний, адекватний чи коментуючий.