Перейти до контенту

Особливості перекладу українськомовної науково-технічної літератури галузі комп’ютерних технологій англійською мовою: лексичний аспект

Тищенко О. В., Юхимець С. Ю., Фоміна К. Є.pdf
DOI: https://doi.org/10.24195/2616-5317-2018-26-14


Ключові слова: науково-технічний переклад, терміни, підмова комп’ю­терних технологій, комунікативно-релевантна когнітивна інформація.


Статтю присвячено особливостям перекладу українськомовних термінів, науково-технічної літератури сфери комп’ютерних технологій англійською мовою. В результаті дослідження виявлено, що найчастішим варіантом перекладу вищезазначених таксонів є переклад за допомогою лексичного еквівалента. Менш поширеною є конкретизація та генералізація. Метою перекладача є створення тексту перекладу, що в повному обсязі відтворює інформацію тексту оригіналу; комунікативно-релевантна когнітивна інформація відтворюється у повному обсязі. Мета перекладу досягнута, якщо текст перекладу забезпечує той самий комунікативний ефект, що і текст оригіналу.


ПОСИЛАННЯ ТА ПРИМІТКИ

Карабан В. І. Переклад англійської наукової та технічної літератури. Граматичні труднощі, лексичні, термінологічні та жанрово-стилістичні проблеми. — Вінниця: Нова книга, 2002. — 564 с.

Кияк Т. Р. Фахові мови як новий напрям лінгвістичного дослідження // Іноземна філологія. — Львів : ЛНУ імені І. Франка. — 2009. — Вип. 121. — С. 138–142.

Коваленко А. Я. Науково-технічний переклад. — Тернопіль: Вид-во Карп’юка, 2001. — 284 с.

Ніколаєва А. О. Структурно-семантична характеристика термінології програмування, комп’ютерних мереж та захисту інформації : автореф. дис. ... канд. філол. наук : спец. 10.02.01. — Харків, 2002. — 16 с.

Пумпянский А. Л. Введение в практику перевода научной и технической литературы на английский язык. — М.: Высш. школа, 1981. — 315 с.

Українсько-англійський словник комп’ютерних термінів і англо-українські аудіо-візуальні терміни / упоряд. Петро Фединський, Тамара Городиська, Тереза Кікена, Річард Робін. — Едмонтон, 1990. — 30 с.

Черноватий Л. М., Карабан В. І., Омелянчук О. О. Переклад англомовної технічної літератури: навч. посіб. / за ред. Л. М. Черноватого, В. І. Карабана. — Вінниця: Нова книга, 2006. — 296 с.