Перейти до контенту

До проблеми відтворення фразеологічних одиниць (на матеріалі китайської, англійської та української мов)

Глущенко В. А., Дерік І. М., Горбачова К. В.pdf
DOI: https://doi.org/10.24195/2616-5317-2018-26-4


Ключові слова: фольклорний дискурс, фразеологічні одиниці, міфологізми, алюзії, ’чен юй’, перекладацькі тактики та операції.


У статті досліджується проблема відтворення у перекладі фольклорного дискурсу різних типів фразеологічних одиниць на матеріалі китайської, англійської та української мов. Окрему увагу приділено особливостям перекладу міфологізмів, алюзій та китайських висловлень ’чен юй’. Здійснено аналіз перекладацьких тактик та операцій, що застосовуються з метою відтворення семантики та прагматики вихідного дискурсу засобами типологічно неспоріднених мов.


ПОСИЛАННЯ ТА ПРИМІТКИ

Большой китайско-русский словарь / Н. Костенко. — М., 1987. — 670 с.

Ван Дечунь. Син гуаньюньюй цидянь (Словник нових висловів). — Шанхай, 1996. — 245 с.

Виноградов В. В. Об основных типах фразеологических единиц в русском языке. — М.: Наука, 1986. — 547 с.

Китайський словник 辞海. — 北京, 1999. — 1370 с.

Корольова Т. М., Попова О. В., Дінь Сінь. Основи двостороннього перекладу: китайська, українська, російська мови. — Одеса: ПНПУ, 2013. — 153 с.

Литвинов П. П. Фразеология. — М.: Примстрой, 2001 — 245 с.

Рифтин Б. Л. Герои и сюжеты китайских сказок. — М .: Худ. лит., 1972. — 392 с.

Рифтин Б. П. Китайские народные сказки. — М.: Худ. лит., 1972. — 320 с.

Толковый словарь русского языка: в 4 т. / под ред. Д. Н. Ушакова. — М., 2000. — 873 с.

Щичко В. Ф. Теория, практика перевода. — М.: Восток-Запад, 2004. — 223 с.