Перейти до контенту

Відображення синтаксичних особливостей тексту оригіналу у перекладі

Савченко Є. Ю., Столяр В. В.pdf
DOI: https://doi.org/10.24195/2616-5317-2018-26-15


Ключові слова: синтаксичний рівень, особливості перекладу, тема, рема, актуальне членування речення.


У статті представлено низку синтаксичних відмінностей, які існують між українською та англійською мовами і спричиняють певні труднощі у перекладі. Встановлено загальні закономірності і специфічні особливості тема-рематичних відношень на синтаксичному рівні в процесі перекладу з англійської мови на українську.


ПОСИЛАННЯ ТА ПРИМІТКИ

Гудманян А. Г. Досягнення перекладознавства і теорії художнього перекладу як результат продуктивної перекладацької спадщини // Гуманітарна освіта у технічних вищих навчальних закладах: збірник наукових праць. — 2016. — № 33. — C.40–47.

Демецька В. В. Теорія адаптації: крос-культурні та перекладознавчі проблеми: монографія. — Херсон: МЧП “Норд”, 2006. — 378 с.

Кияк Т. Р., Науменко А. М., Огуй О. Д. Перекладознавство (німецько-український напрям): підручник. — К.: Видавничо-поліграфічний центр “Київський університет”, 2008. — 543 с.

Королева Т. М., Савченко Є. Ю. Особенности устного одностороннего перевода с английского языка на украинский язык // Науковий вісник ПНПУ імені К. Д. Ушинського: лінгвістичні науки. — Одеса: Астропринт, 2011. — № 13. — С. 193–198.