Перейти до контенту

Вплив екстралінгвістичних характеристик мовлення на процес двостороннього послідовного перекладу

Іграк К. Ю., Коломієць І. В.pdf
DOI: https://doi.org/10.24195/2616-5317-2018-26-10


Ключові слова: екстралінгвістичні фактори, послідовний переклад, двосторонній переклад, екстралінгвістика.


У статті розглядаються роль, взаємозв’язок і взаємовплив позамовних чинників на мовленнєву реалізацію двостороннього послідовного перекладу з української мови на англійську та навпаки. Висвітлюються основні екстралінгвістичні чинники мовлення, наведені приклади їхнього застосування та проаналізована їхня знакова система.


ПОСИЛАННЯ ТА ПРИМІТКИ

Диалоги о бизнесе на английском языке [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://lizasenglish.ru/delovoj-anglijskij/dialogi-o-biznese.html

Комиссаров В. Н. Лингвистика перевода — М.: Междунар. отнош., 1980. — 235 с.

Кузин Ф. А. Культура делового общения: практическое пособие. — М.: Визв-89, 2000. — 105 с.

Миньяр-Белоручев P. K. Теория и методы перевода. — М.: Моск. лицей, 1996. — 245 с.

Пиз А. Язык телодвижений. — Нижний Новгород: Ай Кью, 1992. — 10 с.

Рецкер Я. Н. Пособие по переводу с английского языка на русский — 3-е изд., перераб. и доп.— М.: Просвещение, 1982. — 235 с.

Соссюр Ф. де. Курс общей лингвистики / пер. з франц. — М.; Л., 1933. — 283 с.

Crystal D. The English Language. — London: Penguin Books, 1988 — 245 p.

Newmark P. Approaches to Translation. — Oxford; New York: Pergamon Press, 1981. — 200 p.