Przeskocz do treści

Вимоги до представлення рукописів для публікації у журналі

1. Відповідність рукопису профілю журналу.
2. Актуальність теми у міжнародному форматі.
3. Системність аналізу літературних даних.
4. Конкретність мети та завдань дослідження.
5. Опис методів дослідження з відповідними показниками та їхня валідність.
6. Адекватність використання статистичних методів.
7. Науковий рівень презентації отриманих результатів (як теоретичних, так і практичних).
8. Обговорення та пояснення одержаних даних.
9. Адекватність висновків та їхня відповідність поставленим у роботі завданням.
10. Рівень наукового мовного оформлення тексту.
11. Правильність оформлення літератури (обидва списки).
12. Відповідність розширеної анотації вимогам.