Перейти до контенту

ОСОБЛИВОСТІ ТА ПРОБЛЕМИ ПЕРЕКЛАДУ АНГЛОМОВНОЇ ПІСНІ УКРАЇНСЬКИМИ ВІДЕОБЛОГЕРАМИ

Владислава Аккурт
pdf

кандидат філологічних наук, старший викладач кафедри перекладу і теоретичної та прикладної лінгвістики Державного закладу «Південноукраїнський національний
педагогічний університет імені К. Д. Ушинського»,
Одеса, Україна
e-mail: Akkurt.VY@pdpu.edu.ua
ORCID ID: https://orcid.org/0000–0003–3542–3428

DOI: https://doi.org/10.24195/2616-5317-2020-31-1

Олександр Прокопенко

здобувач вищої освіти за другим (магістерським) рівнем зі спеціальності 035 Філологія Державного закладу «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського»,
Одеса, Україна
e-mail: Procopenco.AI@pdpu.edu.ua
ORCID ID: https://orcid.org/0000–0003–4230–1699

Римма Пастир

здобувач вищої освіти за другим (магістерським) рівнем зі спеціальності
035 Філологія Державного закладу «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського»,
Одеса, Україна
e-mail: pastir0910@gmail.com
ORCID ID: https://orcid.org/0000–0001–5053–3639


Ключові слова:переклад пісень, труднощі перекладу, лінгвістична
адаптація, рима, ритм, форма, мовні реалії.


У статті розглядаються особливості й проблеми перекладу текстів англомовних пісень, та способи їх перекладу українською мовою блогером UkrTrashDub. З глобальним впливом американської культури на точку зору української молоді дослідження набуває все більшої актуальності в наш час. В ході порівняльного аналізу оригінального тексту й тексту перекладу було виявлено, що основними труднощами при сприйнятті і, відповідно, перекладі пісень слугують мовні реалії та відтворення форми тексту оригіналу. Розглядаючи способи перекладу текстів пісень, автори зупиняються на римованому способі перекладу, зосередженому на досягненні максимально можливої адекватності перекладу. Особливу увагу приділено соціальному фактору, що мотивує існування подібного виду перекладу.

Попри глибоке розуміння ідейно-тематичної спрямованості оригіналу, перекладач повинен зуміти знайти досить адекватні словесні засоби для передачі образної системи тексту-оригіналу та специфіки мови автора. Крім того, при перекладі віршованого тексту дуже важливим є збереження його ритмічної організації (перш за все віршованого розміру) і системи рим (чоловічих, жіночих, дактилічних, гіпердактилічних), що, однак, далеко не завжди можливо.

У рамках дослідження було визначено основні особливості, проблеми та засоби перекладу англомовних пісень українською мовою. До основних особливостей можна віднести: нестабільний віршований розмір; великий вплив культури носіїв мови тексту оригіналу; велику кількість зображених у текстах пісень реалій культури носіїв мови оригіналу. Проблемами перекладу текстів пісень виступають: збереження оригінальної форми; адаптація та/або передача іншомовних реалій і різниця у мовах, що формує підхід до написання віршів. Виходячи зі спостережень та порівняння, можна зробити висновок, що основні особливості перекладу текстів англомовних пісень пов’язані зі збереженням оригінальної форми.


ЛІТЕРАТУРА

Казакова Т. А. Художественный перевод. Санкт-Петербург : Санкт-Петербургский
институт внешнеэкономических связей, экономики и права, 2002. 113 с.
Комиссаров В. Н. Общая теория перевода. Москва : Высшая школа, 2000. 348 с.
Сдобников В. В. Теория перевода: учебник для студентов лингвистических вузов и
факультетов иностранных языков. Москва : ACT: Восток—Запад, 2007. 444 с.
Gorillaz — Корпорація «Задоволення» (Feel Good Inc. Ukrainian Cover)
[UkrTrashDub]. URL: https://www.youtube.com/watch?v=m7LRSCF38sA (дата звернен-
ня 01.08.2020).
Gorillaz — Feel Good Inc lyrics. URL: https://genius.com/Gorillaz-feel-good-inc-lyrics
(дата звернення 30.07.2020).