Перейти до контенту

Особливості перекладу традиційного китайськомовного медичного дискурсу українською та англійською мовами

Корольова Т. М., Алексєєв О. Б.pdf
DOI: https://doi.org/10.24195/2616-5317-2018-26-12


Ключові слова: комунікативно-рівноцінний переклад, медичний дискурс, стратегія перекладу, тактики перекладу, перекладацькі операції, терміносистема.


У статті представлений аналіз особливостей застосування стратегій, тактик та операцій комунікативно-рівноцінного перекладу китайського традиційного медичного дискурсу на англійську та українську мови. Описано основні принципи перекладацької діяльності при роботі з китайськомовним медичним дискурсом. Виявлено та обґрунтовано необхідність спільного використання методів філософського, медичного і лінгвістичного аналізу в процесі тлумачення терміносистем традиційного китайськомовного медичного дискурсу.


ПОСИЛАННЯ ТА ПРИМІТКИ

Барсукова М. П. К вопросу изучения медицинского дискурса // Саратовский научно-медицинский вестник. — Саратов, 2002. — 45 с.

Гринев С. В., Ермаков Е. С., Сорокина Э. А. О некоторых особенностях медицинской терминологии // Медицинская терминология и гуманитарные аспекты образования в медицинском вузе. — Самара, 1998. — 120 с.

Aitchison J. Words in the mind. an introduction to the mental lexicon. — Maldon a. o.: Blackwell Publishing, 2005. — 314 p.

Dictionary of Traditional Chinese Medicine. — HongKong: CommercialPress, 2001. — 1500 р.

Unschuld P. U. Forgotten Traditions of Ancient Chinese Medicine. — Brookline MA: Paradigm Publications, 1990. — 67 р.

Xu Lie Tong, Liu Dan Qing. Xuatiyujiaodianxinlun. — Shang hai: Shang haijiaoyuchu ban she, 2003. — 280 p.