Перейти до контенту

Особливості відтворення китайськомовного військового дискурсу українською мовою

Карпенко О. Ю., Попова О. В., Безай Д. І.pdf
DOI: https://doi.org/10.24195/2616-5317-2018-26-11


Ключові слова: військовий дискурс, трактат, китайська мова, підхід, стратегія, модус, інтерпретація ієрогліфів.


Статтю присвячено вивченню особливостей китайськомовного військового дискурсу та їх адекватного відтворення засобами української мови. У роботі репрезентована комунікативно-стандартизована специфіка китайськомовного військового дискурсу і лінгвокультурні засоби інтерпретації китайськомовного першоджерела (військового трактату Сунь-Цзи “Мистецтво війни”); проаналізовано підходи до вивчення військового дискурсу і подано авторське тлумачення феномена “китайськомовний військовий дискурс”; обґрунтовано добір лінгвістичних засобів адекватного відтворення китайськомовного військового дискурсу українською мовою.


ПОСИЛАННЯ ТА ПРИМІТКИ

Алексеев В. М. Труды по китайской литературе: в 2 т. — М. : Восточная литература, 2001. — С. 251–334.

Безугла Л. Р., Бондаренко Є. В., Донець П. М. та ін. Дискурс як когнітивно-комунікативний феномен / під заг. ред. І. С. Шевченко. — Харків : Константа, 2005. — 356 с.

Бодрийяр Ж. Система вещей. М. : Рудомино, 1955. — 174 с.

Дискурс іноземномовної комунікації: монографія / ред. К. Кусько. — Л. : Вид-во ЛНУ, 2002. — 495 с.

Макаров М. Л. Основы теории дискурса. — М. : ИТДГК “Гнозис”, 2003. — 280 с.

Нелюбин Л. Л., Дормидонтов А. А., Васильченко А. А. Учебник военного перевода. Английский язык [Текст]. — М. : Воениздат, 1981. — 238 с.

Сдобников В. В. Коммуникативная ситуация как основа выбора стратегии переревода. — Н. Новгород : Нижнегородский государственный лингвистический университет им. Н. А. Добролюбова, 2015. — 492 с.

Тань Аошуан. Китайская картина мира. Язык, культура, ментальность. — М., 2004. — 215 с.

古代汉语词典 (Словник давньої китайської мови). — Пекін, 1998. — 538 с.