Перейти до контенту

Модальність думки як іллокутивна модальність

Аккурт В. Є.pdf


Ключові слова: категорія переконання, судовий дискурс, імпліцитні та експліцитні засоби, вплив на адресата.


У роботі описано форми модальності думки. Розглянуто імпліцитні (прийом “фактивації” думки, імплицитна предикація, а також тропеїчні засоби, що відносяться до спеціальних прийомів) та експліцитні (атрибутивні словосполучення, дієслова пропозиціональної установки, модальні дієслова і синтаксичні конструкції) засоби. В ході дослідження було виявлено, що засоби вираження модальності думки несуть в собі комунікативне “завдання”.


ПОСИЛАННЯ ТА ПРИМІТКИ

Бондарко А. В. Лингвистика текста в системе функциональной грамматики // Текст. Структура и семантика. Доклады VIII Международной конференции МГОПУ им. Шолохова. М., 2001. С. 6.

Дмитровская М. А. Знание и мнение: образ мира, образ человека // Логический анализ языка: знание и мнение. М., 1988. С. 6–18.

Федосюк М. Ю. Неявные способы передачи информации. М., 1988. С. 20.

Palmer F. R. Mood and modality. Cambridge, 1984. P. 17.

Блакар Р. М. Язык как инструмент социальной власти // Язык и моделирование социального взаимодействия. Благовещенск, 1998. С. 90–91.

Основы теории речевой деятельности / под ред. А. А. Леонтьева. М., 1974. 367 с.

Бенвенист Э. Общая лингвистика. М., 1974. С. 292–300.