Перейти до контенту

Лінгвальні аспекти гіпнотичного дискурсу (на матеріалі Китайської та Англійської мови)

Карпенко Максим Юрійовичpdf
Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова, Одеса, Україна
E-mail: m.yu.karpenko@gmail.com
ORCID ID: https://orcid.org/0000–0003–0308–5284
DOI: https://doi.org/10.24195/2616-5317-2019-28-10


Ключові слова: дискурс, гіпноз, гіпнотерапія, сугестія, НЛП.


В дослідженні надано характеристику лінгвістичній складовій гіпнотичної комунікації в контексті психотерапії. Ця царина є актуальною через власну недостатню вивченість попри велику роль саме мовленнєвого компоненту в процесі здійснення гіпнотичного навіювання і, як наслідок, зацікавленість наукової спільноти. Метою дослідження є схарактеризувати гіпнотичний дискурс й навести основні лінгвістичні особливості гіпнотичної комунікації. Об’єктом дослідження є гіпнотичний дискурс в китайській та англійській мові, а предметом — механізми проведення гіпнотичного комунікативного акту в китайській та англійській мові. Матеріалом послугували записи мовлення гіпнотерапевтів під час гіпнотичного сеансу. В статті окреслено різні підходи до розуміння гіпнозу, а також визначено спільні риси в них: 1) зниження ступеня усвідомлення довкілля й інтенсивності психомоторної активності людини, що нагадує сон; 2) цей процес є результатом кооперації людини, яка називається клієнтом, з людиною, яка називається терапевтом; 3) збільшенням вірогідності успішного здійснення навіювання. Також розглянуто процес перебігу типового гіпнотичного сеансу, який включає такі компоненти, як наведення, навіювання та виведення. В дослідженні проаналізовано лінгвістичні шаблони, які використовуються гіпнотерапевтами задля формування стану гіпнотичного трансу у клієнта. Зокрема, було виокремлено дві групи таких шаблонів: ті, що використовують універсальні закони моделювання причинно-наслідкових зв’язків (які включають псевдологічне поєднання за допомогою сполучників, імпліцитний каузатив, експліцитний каузатив та імплікацію розуміння глибинних процесів), та ті, які призводять до трансдериваційного пошуку (що включають узагальнений референтний індекс і порушення вибіркового обмеження). Було здійснено аналіз і порівняння англомовного та китайськогмовного матеріалу задля виявлення специфіки вживання означених вище лінгвістичних шаблонів в кожній з цих двох мов.


ПОСИЛАННЯ ТА ПРИМІТКИ

1. Бехтерев в. М. Гипноз, внушение, телепатия. Москва: Мысль, 1994. 364 с.
2. Гинзбург М. р., Яковлева е. Л. систематический курс эриксоновского гипноза. Москва: Московский психолого-социальный институт, 2008. 312 с.
3. тулендинов М. М. Эффективность гипнотерапии при никотиновой зависимости. Медицина. 2012. № 2. с. 65–67
4. Bandler R., Grinder J. Frogs into Princes. Moab: Real People Press, 1979. 197 p.
5. Bandler R., Grinder J. Patterns of the Hypnotic Techniques of Milton H. Erickson, M. D. Volume I. Scotts Valley: Grinder & Associates, 1975. 269 p.
6. Bandler R., Grinder J. Patterns of the Hypnotic Techniques of Milton H. Erickson, M. D. Volume II. Scotts Valley: Grinder & Associates, 1975. 237 p.
7. Bandler R., Grinder J. Trance-Formation. Moab: Real People Press, 1981. 255 p.
8. Elkins G. R., Barabasz A. F., Council J. R., Spiegel D. Advancing research and practice: the revised APA Division 30 definition of hypnosis. International Journal of Clinical and Experimental Hypnosis. — 2015. — Vol. 63(1). — P. 1–9.
9. Erickson M. Hypnotic Realities. New-York: Irvington Publishers, 1976. 234 p.
10. Erickson M. My Voice Will Go with You. New-York: W. W. Norton & Company, 1991. 256 p.
11. Kirsch I. Defining hypnosis for the public. Contemporary Hypnosis. — 1994. — 11(3). — P. 142–143.
12. 曹子策. 催眠术与心理治疗. 安徽:安徽人民出版社,2007. 272页.